Una xarxa temàtica autosostenible i innovadora sobre la protecció de cultius i l’ús sostenible de plaguicides

Nova plataforma de monitorització intel·ligent amb capacitat d’aprenentatge continuat
desembre 28, 2018
ANYWHERE: Una resposta a episodis meteorològics i climàtics extrems
novembre 12, 2018
20/11/2018

La Unitat de Mecanització Agrària (UMA) de la UPC coordina el projecte europeu INNOSETA, que té l’objectiu d’establir una xarxa temàtica innovadora sobre la protecció de cultius i l’ús sostenible de productes fitosanitaris. També participa en el projecte OPTIMA, centrat a desenvolupar equips intel·ligents d’aplicació de fitosanitaris que permetin un ús segur de diferents productes. Es tracta de dos projectes de recerca europeus finançats pel programa H2020.La Unitat de Mecanització Agrària (UMA) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), vinculada a l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB), lidera el projecte, el qual està finançat pel programa Horizon 2020. La UPC hi participa juntament amb 14 socis europeus: la Universita Degli Studi di Torino (Itàlia), l'Agricultural University of Athens (Grècia), el Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food(Bèlgica), l'Institut Français de la Vigne et du Vin (França), l'European Agricultural Machinery(CEMA), l’European Crop Protection Association (ECPA), la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (Espanya), la Confederació General de l'Agricultura Italiana (Itàlia), Agricultural & Environmental Solutions, AGENSO (Grècia), l'Organització de l'agricultura i horticultura del sud (Països Baixos), VISAVI (Suècia), el Centre d'assessorament agrícola Zachodniopomorskie (Polònia) i l'Asociación Europea de Agricultores (COPA-COGECA) (Bèlgica).

El principal objectiu del projecte INNOSETA és establir una xarxa temàtica autosostenible i innovadora sobre la protecció de cultius i l’ús sostenible de productes fitosanitaris (equips de polverització, formació i assessorament) per contribuir a tancar l’escletxa entre els nombrosos projectes de recerca europeus i la utilització i l’aprofitament que els agricultors en fan de tot això. El projecte promou l’intercanvi de noves idees i informació entre la indústria, la universitat i els centres de recerca i la comunitat agrícola perquè les solucions científiques i comercials existents puguin ser àmpliament difoses i aplicades, a la vegada que s’identifiquen les necessitats del sector. Es tracta d’eliminar l’escletxa existent entre el món científic i el sector agrari, en relació als objectius marcats per la Comissió d’Agricultura de la Comissió Europea.Millorar la qualitat dels aliments
D’altra banda, la UMA també participa en el projecte europeu Optimised Pest Integrated Management to precisely detect and control plant diseases in perennial crops and open-field vegetables (OPTIMA), l’objectiu del qual és desenvolupar equips intel·ligents d’aplicació de fitosanitaris que permetin un ús segur dels productes. La nova tecnologia que en resulti contribuirà a fer una distribució adequada dels fitosanitaris a les necessitats dels cultius i reduir-ne les quantitats utilitzades, millorant la qualitat dels aliments produïts i reduint els riscos de contaminació mediambiental. 

En aquest projecte, finançat igualment pel programa europeu H2020, també hi participen diferents universitat i centres de recerca europeus, com la Universitat de Wageningen (Alemanya), la Universitat de Turin (Itàlia), l’Institut National de Recherche en Sciences et Tecnologies pour l'Environnement et l'Agriculture (IRSTEA), de França; associacions com l’European Agricultural Machinery (CEMA), l’Asociación Europea de Agricultores (COPA-COGECA), l’European Crop Protection Association (ECPA); i entitats i empreses com ara l’Asociación para la Promoción de la Gestión Integrada de Plagas (APROGIP) d’Aragó i Pulverizadores Fede, S.A.L.

La Unitat de Mecanització Agrària (UMA) és un grup recerca i transferència de tecnologia que té com a nucli central d’activitat l’àmbit de la maquinària agrícola, amb gran experiència especialment en l'àmbit de la tecnologia d'aplicació de productes fitosanitaris, i que també desenvolupa activitats de docència. L’estreta relació que el grup manté amb les principals empreses del sector (fabricants de màquines, organitzacions agràries i companyies agroquímiques) fa possible l'organització d’activitats docents en les quals l’estudiant disposa de les últimes innovacions del sector, fet que permet una formació perfectament adaptada a les necessitats professionals actuals.


Projectes Relacionats