Dissenyen dispositius innovadors que milloren els sistemes d’observació i monitoratge dels corrents marins

CAPTOR: Un projecte europeu liderat per la UPC que implica la ciutadania en el control de la qualitat de l’aire
juliol 23, 2018
RESOLVD: Millorar l’eficiència de les xarxes de distribució
juliol 2, 2018
06/07/2018

El Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació (SARTI) de la UPC participa en el projecte Multi-sensor Extra Light Oceanography Apparatus (MELOA). Emmarcat dins del programa europeu Horizon 2020, té com a finalitat trobar una solució eficaç i de baix cost per al control i el seguiment dels corrents marins de superfície i de les seves característiques dinàmiques.El projecte MELOA se centra en el desenvolupament d’uns dispositius flotants, anomenats WAVY drifters, que milloren els sistemes actuals d’observació i monitoratge de l’oceà i que poden utilitzar-se en diferents ambients marítims, des de mar obert fins a zones costaneres, ribes i zones d’esports aquàtics. Amb forma de boia i de mida reduïda, els WAVY drifters incorporen acceleròmetres i sensors de temperatura i de pressió, i estan dissenyats per a submergir-se parcialment amb l’objectiu de reduir l’efecte del vent directe. D’altra banda, aquests aparells estan equipats amb un GPS, de manera que es pot fer el monitoratge de les dades que recullen a temps real i de forma remota. 

El control dels corrents marins de superfície i de les seves característiques dinàmiques és important per identificar els llocs en els quals és freqüent la creació de corrents d’arrossegament i mesurar, per tant, el perill que aquests poden suposar per als banyistes. Amb l’ús dels WAVY drifters, els equips de salvament podrien conèixer quins són els indrets més perillosos del litoral i conscienciar a la comunitat dels riscos que comporten. 

A més, les dades que aportin aquests aparells durant les campanyes d’assaig a alta mar, serviran per calibrar i validar sistemes d’observació terrestre per satèl·lit. És el cas dels programes GEOSS o Copernicus, que estudien els corrents i temperatures de superfície marina a partir de mediacions per satèl·lit i que necessiten dades de mesurament in situ per a validar els seus resultats. 

Els dispositius estan actualment en fase d’avaluació i desenvolupament, especialment pel que fa a la millora dels sistemes d’aprofitament d’energia de les onades, els quals podrien incorporar-se en una nova generació de WAVY drifters. En aquest sentit, els dies 16 i 17 de juny va tenir lloc l’assaig dels primers prototips a Viana do Castelo, Portugal, aprofitant el transcurs de la Viana World Cup de Windsurf i Kitesurf. L’esdeveniment també va servir per conscienciar els participants del perill dels corrents d’arrossegament que es poden formar a les costes. 

SARTI UPC està associat a l’Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera, l’Institut de Ciències del Mar i a la Unitat de Tecnologia Marina del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). L’activitat de SARTI UPC se centra en el desenvolupament d’instrumentació i de sensors ambientals per aplicacions industrials i científiques.


Projectes Relacionats