Modelització, simulació i anàlisi del sistema de transport amb vehicles guiats automàticament per a Almirall

Metrologia per a tecnologia avançada amb aplicacions electròniques de pròxima generació
novembre 1, 2016
Nova tecnologia per a la caracterització de recobriments metàl·lics
octubre 1, 2016
01/11/2016

Per Almirall, una companyia farmacèutica internacional amb seu central a Barcelona, s'ha desenvolupat un estudi de simulació a l'inLab que permeti avaluar la capacitat de la xarxa interna de transport per donar resposta a les noves necessitats associades als canvis en els processos productius.

La xarxa de transport esta formada principalment per vehicles guiats automàticament (AGVs). El model de simulació s’utilitzarà per avaluar les diferents propostes de millorà en el cas que la xarxa actual no tingui prou capacitat de transport.

Per a l'estudi de simulació es desenvoluparà un model complert de la planta de producció que permeti emular els moviments dels vehicles, així com les missions associades als canvis logístics en la seva producció.

L’inLab FIB ja havia col·laborat anteriorment amb Almirall (1997-1998), arrel de la fusió de Almirall i Prodesfarma, per a la simulació de la seva planta de recepció, expedició i Picking de Sant Andreu de la Barca per tal de provar diferents dissenys i d’assegurar el correcte dimensionament d’aquesta per fer front a la gestió integrada de més de 700 referències de productes diferents derivada de la fusió d’aquestes dues grans empreses farmacèutiques.Beneficis per al client

Els beneficis que obté el client del desenvolupament d’aquest projecte són:

- Avaluar diferents logístiques de producció.

- Reduir el risc d'implantació d'una nova logística.

- Disposar d'un model d'experimentació de la planta de producció.

Tecnologia

- Visual Basic for Applications, Simulador Arena en temps real, Xarxes de Petri.

Àrees d’expertesa aplicades al projecte

- Modelització, simulació i optimització.


Projectes Relacionats