OPTIMA: Equips intel·ligents d’aplicació de fitosanitaris per millorar la qualitat dels aliments

SLICENET
octubre 20, 2018
Potencial de generació d’energia eòlica a través de vent tèrmic
octubre 20, 2018
20/10/2018

La Unitat de Mecanització Agrària (UMA) participa en el projecte europeu Optimised Pest Integrated Management to precisely detect and control plant diseases in perennial crops and open-field vegetables (OPTIMA), l’objectiu del qual és desenvolupar equips intel·ligents d’aplicació de fitosanitaris que permetin un ús segur dels productes. La nova tecnologia que en resulti contribuirà a fer una distribució adequada dels fitosanitaris a les necessitats dels cultius i reduir-ne les quantitats utilitzades, millorant la qualitat dels aliments produïts i reduint els riscos de contaminació mediambiental.En aquest projecte, finançat igualment pel programa europeu H2020, també hi participen diferents universitats i centres de recerca europeus, com la Universitat de Wageningen (Alemanya), la Universitat de Turin (Itàlia), l’Institut National de Recherche en Sciences et Tecnologies pour l'Environnement et l'Agriculture (IRSTEA), de França; associacions com l’European Agricultural Machinery (CEMA), l’Asociación Europea de Agricultores (COPA-COGECA), l’European Crop Protection Association (ECPA); i entitats i empreses com ara l’Asociación para la Promoción de la Gestión Integrada de Plagas (APROGIP) d’Aragó i Pulverizadores Fede, S.A.L.

La Unitat de Mecanització Agrària (UMA) és un grup recerca i transferència de tecnologia que té com a nucli central d’activitat l’àmbit de la maquinària agrícola, amb gran experiència especialment en l'àmbit de la tecnologia d'aplicació de productes fitosanitaris, i que també desenvolupa activitats de docència. L’estreta relació que el grup manté amb les principals empreses del sector (fabricants de màquines, organitzacions agràries i companyies agroquímiques) fa possible l'organització d’activitats docents en les quals l’estudiant disposa de les últimes innovacions del sector, fet que permet una formació perfectament adaptada a les necessitats professionals actuals.


Projectes Relacionats