Bio2Coat: Un recobriment comestible funcional contra la deterioració del raïm

GIRASOL: Bessó digital de centrals solars fotovoltaiques
desembre 21, 2022
MARLIT: Millorar la protecció, el seguiment i la prevenció enfront de riscos de tempestes oceàniques amb un alt impacte a la costa
desembre 21, 2022

21/12/2022

Les majors pèrdues en el sector vitivinícola procedeixen de les patologies causades per fongs, i és Botrytis cinerea el de major repercussió econòmica, ja que ataca a tots els òrgans verds de la vinya, principalment als raïms, i redueix no sols la quantitat de raïm collit, sinó també la seva qualitat i la dels vins que es produeixen.

Actualment existeix una alta demanda de solucions eficaces i sostenibles contra aquestes pèrdues, que incorporin productes respectuosos amb el medi ambient com a alternativa o complement als tractaments fitosanitaris a base de sals de coure o altres compostos potencialment nocius per al medi natural.

En aquest context, es desenvolupa el projecte demostratiu de Bio2Coat, una tecnologia de recobriments funcionals comestibles contra les pèrdues i la deterioració del raïm, tant de vinificació com de taula. Es tracta d'una tecnologia que empra únicament compostos naturals (no s'utilitzen fitosanitaris ni productes de síntesis) procedents de recursos renovables i ha estat desenvolupada pel grup de recerca Polyfunctional Polymeric Materials (POLY2) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC).

El recobriment Bio2Coat està compost per una mescla de biopolímers, plastificants naturals i biocàrregues, la base dels quals és una composició alimentària apta per a celíacs i lliure d'al·lergògens, que inclou una part d'Attalea speciosa (babasú) al costat d'altres provinents de subproductes agroalimentaris. El recobriment desenvolupat s'aplica en forma de solució aquosa mullant directament el raïm a través de ruixat, polvorització o nebulització. Una vegada aplicat i sec, es configura una finíssima pel·lícula sobre el fruit, que actua amb una doble funció: d'una banda, com a barrera fisicoquímica protectora enfront de microorganismes i, de l’altra, com a barrera semipermeable enfront de gasos, controlant així la transpiració del fruit. Això permet millorar la conservació i protecció natural del raïm, així com el seu transport, emmagatzematge i processament en òptimes condicions. A més, allarga, conserva i redueix els minvaments al llarg de la cadena, i millora l'aspecte i la qualitat que s'ofereix al client final.

Resultats i impacte esperat

El resultat de Bio2Coat és una tecnologia de recobriments funcionals comestibles que protegeix i conserva el raïm, allarga la seva vida i redueix els minvaments al llarg de la cadena.

Bio2Coat contribuirà a reduir les pèrdues del sector i millorar la qualitat i la seguretat alimentària. Impactarà directament en la reducció de les pèrdues i el desaprofitament alimentari, en millores en sanitat vegetal, prevenció, lluita i gestió contra les plagues en el sector vitivinícola.

Aquesta tecnologia ha estat protegida mitjançant patents i transferida a l’spin-off Bio2Coat SL.

Pressupost i finançament

Aquest projecte té una durada de 3 anys (desembre 2021 - juny 2024) i compta amb el suport i col·laboració del Clúster Vitivinícola Català (INNOVI) i l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI). El pressupost total del projecte és de 50.000 € i és finançat per la convocatòria d’Ajuts a les activitats de demostració en transferència tecnològica del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022 (PDR 2014-2022), del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Generalitat de Catalunya.Activitat finançada a través de l'Operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022


Projectes Relacionats