Optimització del disseny d’una rentadora industrial a través d’una modelització matemàtica

Nou equip d’aspiració per a rasadors
octubre 1, 2017
Reconeixement i inspecció d’infraestructures ferroviàries amb tecnologies Lidar
setembre 1, 2017
01/09/2017

El Centre de Desenvolupament d’Equips Industrials (CDEI UPC) en col·laboració amb l’empresa Girbau ha desenvolupat un model de rentadora industrial parametritzat que permet provar diferents propostes de disseny que optimitzin els requeriments del producte en un període curt de temps sense la necessitat de construir un prototip físic.

En l’àmbit industrial es treballa de manera continuada per optimitzar les funcions del producte i els seus costos de fabricació, així com la seva empremta ambiental. En el desenvolupament d’una rentadora industrial és fonamental aconseguir un disseny de producte que permeti minimitzar el consum d’energia de la màquina en el seu ús, optimitzar el seu comportament en termes de vibracions i sorolls, i millorar el seu comportament davant de condicions atípiques, com poden ser càrregues de roba amb un desequilibri de masses difícil de corregir. A partir d’un model matemàtic del comportament cinemàtic i dinàmic de la rentadora al llarg del seu cicle de treball es pot escometre la seva optimització de manera exacta i eficaç. Aquest model parteix de les característiques geomètriques i inercials d’un disseny de rentadora en particular, i a diferència de les aproximacions unidimensionals i altres mètodes simplificats existents, permet considerar tots els paràmetres geomètrics, mecànics i de funcionament, i observar com la seva variació afecta el comportament de la màquina abans de fabricar-la.


 

 

Un dels aspectes més importants i destacables que aborda aquest model és la disminució de les vibracions de la màquina. Això té com a conseqüència la disminució del soroll, contribuint per tant en la reducció de la contaminació deguda a les vibracions i incidint positivament en el confort de l’usuari.


Sobre GIRBAU

GIRBAU S.A. és una empresa familiar que s’ha consolidat com un dels principals grups internacionals en la fabricació d’equips per a tot tipus de bugaderies. Entre els seus productes es troben rentadores, assecadores, túnels de rentat i sistemes de transport de grans càrregues de roba. GIRBAU i CDEI UPC fa més de 30 anys que col·laboren en el desenvolupament d’equips de bugaderia.


 

Projectes Relacionats