RESOLVD: Millorar l’eficiència de les xarxes de distribució

Dissenyen dispositius innovadors que milloren els sistemes d’observació i monitoratge dels corrents marins
juliol 6, 2018
Intel·ligència artificial per a identificar pacients amb alzheimer en etapes inicials de la malaltia
juny 26, 2018
15/10/2018

CITCEA UPC ha iniciat la seva participació a RESOLVD (Renewable penetration levered by Efficient Low Voltage Distribution grids), un projecte europeu que té com a objectiu facilitar la instal·lació de generació renovable a la xarxa elèctrica de baixa tensió millorant la gestió de la xarxa i dels fluxos d’energia. Per a això es desenvoluparà un nou dispositiu d'electrònica de potència avançada amb capacitats integrades de gestió d'emmagatzematge, el qual, connectat a la xarxa de distribució, alliberarà energia quan la demanda dels consumidors sigui més elevada, i a la vegada podrà equilibrar i compensar variacions de la tensió de la xarxa oferint una millor qualitat del subministrament.Amb aquest nou dispositiu es facilitarà el consum local de la generació renovable i s’evitarà el transport d’energia generada en grans centres de producció allunyats del consum, contribuint a la millora de l’eficiència del sistema.

A partir d’algorismes d’intel·ligència artificial amb els que ha estat desenvolupat, aquest dispositiu tindrà capacitat per predir la demanda i la generació d’energia en els punts crítics de la xarxa a curt termini. D’aquesta manera es podrà reduir la incertesa en el funcionament de la xarxa i augmentar-ne l'eficiència. Així mateix, es proposaran tecnologies de software i hardware per millorar el monitoratge de la xarxa de baixa tensió, i per a la detecció i aïllament automàtic de falles.

El projecte s’emmarca dintre el concepte de Xarxa elèctrica Intel·ligent, o Smartgrid, i pretén transformar les xarxes elèctriques actuals en xarxes molt més eficients i segures com a mesura necessària i imprescindible per afrontar la transició energètica cap a un model energètic sostenible basat en la generació renovable

El projecte pertany al programa Horizon2020, té una durada de 36 mesos i en el consorci hi participen també la Universitat de Girona (coordinadors), Estabanell Energia, Joanneum Research (Àustria), l’empresa grega Intracom, Comsensus (Eslovènia) i Smart Innovation Norway . El pressupost total és de 3.8M€.


Projectes Relacionats