Reunió de kick-off del projecte LogiSmile: prova de sistemes de lliurament autònoms a Europa

Nous materials d’alt valor afegit a partir de PET reciclat
febrer 11, 2022
La UPC i CARNET creen un prototip de vehicle autònom de lliurament de mercaderies, que es posarà a prova a Esplugues de Llobregat
gener 17, 2022
25/01/2022

Els passats 17 i 18 de gener va tenir lloc en format híbrid la reunió de kick-off de LogiSmile, un projecte liderat per CARNET i cofinançat per l'EIT Urban Mobility, punt de trobada del consorci, i en la què també va participar l'alcaldessa d’Esplugues de Llobregat , ciutat on tindrà lloc la primera prova pilot del projecte, fent així palesa la voluntat de col·laboració de les institucions públiques en la iniciativa.Les operacions logístiques actuals als centres de les ciutats poden comportar efectes negatius: augment de la congestió del trànsit; problemes de seguretat per a vianants, ciclistes i repartidors; contaminació atmosfèrica i acústica. Per fer front a aquests reptes, els socis de LogiSmile provaran a 3 ciutats pilot amb diferents orígens socials i urbanístics (Esplugues de Llobregat a Espanya, Hamburg a Alemanya i Debrecen a Hongria), un sistema de lliurament totalment autònom format per un vehicle hub autònom (AHV), que funciona en cooperació amb dispositius de lliurament autònoms més petits (ADD). A més, un centre de control back-end remot també participarà en el sistema gestionant la comunicació entre l'ADD i l'AHV, adquirint dades sobre el terreny, optimitzant les operacions de la flota amb algorismes que resultin en una cooperació eficient entre ambdós sistemes, i proporcionant una solució operativa en cas de fallada en el cas de que es produeixin situacions complexes irresolubles de manera autònoma.

En el molt complex marc de la logística d'última milla, els prototips ADD i AHV (inclòs quan funcionen conjuntament) tenen el potencial de millorar l'eficiència de la distribució de mercaderies urbanes. S'adapten perfectament al lliurament d'una demanda cada cop més freqüent i fragmentada. A partir d'això, el consorci LogiSmile pretén demostrar l'eficàcia d'aquest sistema de lliurament autònom en la reducció de costos, dificultats d'aparcament, emissions i congestió, alhora que garanteix lliuraments flexibles, ràpids i còmodes.

Un altre dels principals objectius dels socis de LogiSmile és mostrar als responsables polítics i urbanistes que els robots de lliurament autònom en general són segurs i que és possible un desplegament sostenible. Sens dubte, els vehicles autònoms de mercaderies s'introduiran al mercat abans que els de passatgers ja que plantegen menys problemes de seguretat o responsabilitat. Com a primer pas cap a la robotització de les operacions urbanes, els robots de lliurament autònoms augmentaran l'acceptació dels usuaris cap a les tecnologies autònomes i, al final, facilitaran l'aparició de vehicles autònoms de passatgers.

A més de CARNET, el consorci LogiSmile format per dotze socis més: Àrea Metropolitana de Barcelona, Capgemini Engineering,, DKV Debrecen, Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, ITS Hamburg, Last Mile Autonomous Delivery, NFF – TU Braunschweig, Otostolik, PTV Group, Dirección General de Tráfico, TomTom, i els centres Institut de Robòtica Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI) –centre mixt format per la UPC i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i del IRI / CSIC i el Centre de Disseny d’Equips Industrials de la UPC (CDEI).


Projectes Relacionats