RideSafeUM: un projecte per millorar la seguretat i fomentar l’ús de la micromobilitat

SARAS: Braços robòtics autònoms dotats d’un sistema cognitiu per assistir al cirurgià en quiròfan
octubre 24, 2022
Nous materials per a la millora de la vida útil de les canonades de recollida de residus sòlids urbans
octubre 10, 2022
10/10/2022

El centre Grup de Processament d'Imatge i Vídeo (GPI) i del Grup de Recerca en Teledetecció (RSLAB) de la UPC participen en RideSafeUM, un projecte liderat per CARNET i cofinançat per l'EIT Urban Mobility -iniciativa de l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT), un organisme de la Unió Europea-. RideSafeUM neix com a resposta a la necessitat de millorar la seguretat en l’àmbit de la micromobilitat i fomentar l’ús de mitjans de transport clau per al futur dels nostres sistemes de mobilitat. El projecte aportarà beneficis a nivell de seguretat en la micromobilitat als usuaris, institucions públiques i operadors de serveis compartits mitjançant l'ús de tecnologia innovadora.


La micromobilitat, un sector en creixement exponencial

El sector de la micromobilitat ha crescut de manera exponencial a les nostres ciutats. Tot i que la bicicleta ha esdevingut un mitjà de transport d’ús habitual des de fa temps i els serveis de bicicletes compartides van començar a proliferar a mitjans dels anys 2000, el creixement sense precedents de l'oferta de nous serveis de micromobilitat al que les nostres ciutats han assistit des de mitjans de l’última dècada es pot qualificar de revolució. Al mateix temps, la micromobilitat s'ha presentat com un factor decisiu a l'hora de resoldre alguns dels reptes de mobilitat urbana més urgents. Tanmateix, encara no s’ha explotat tot el potencial que ofereix la micromobilitat. La seguretat és un d'aquests aspectes clau, i es pot afirmar que és una de les qüestions més importants a tenir en compte per augmentar l’engagement, és a dir, el compromís d’ús habitual, dels usuaris amb aquests nous models de mobilitat.


Millorar la seguretat del vehicles de micromobilitat

RideSafeUM permetrà prevenir de manera proactiva els accidents de vehicles de mobilitat personal i recopilar dades amb l’objectiu d’ampliar coneixement, elaborar polítiques públiques adequades i de fer una millor gestió de la micromobilitat a les nostres ciutats.

La solució desenvolupada es basa en una aplicació per a dispositius mòbils que integra un sistema de visió per computador basat en inteligència artificial, un sistema de detecció d’accidents i altres funcionalitats. Aquesta aplicació informa a l'usuari en temps real de les restriccions de micromobilitat que apliquen en cada moment. Addicionalment, a través d’un panell de control, les autoritats de cada ciutat poden analitzar les dades generades per identificar les zones i infraestructures més problemàtiques en termes de micromobilitat. Paral·lelament, s'envien alertes a les autoritats si es produeix un accident, mitjançant una funció de caixa negra, similar a la dels avions, mitjançant la qual cada vegada que es produeix un accident, s’envia al panell de control un vídeo dels 10 últims segons abans de l'accident, per a que la ciutat pugui conèixer-ne les causes.

Durant els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre es realitzen proves pilot a Barcelona, Roma i Tessalònica. La solució està dissenyada per ser adaptable i vàlida tant per a serveis de micromobilitat compartits com per a dispositius de propietat privada.


La contribució de la UPC


La participació de la UPC ha estat centrada en el desenvolupament d’un algoritme de visió per computador basat en IA per identificar el tipus de carril per el que circula l’usuari de RideSafeUM i que s’ha integrat en l’aplicació. A més a més, la UPC també s’ha encarregat de crear un sistema de detecció d’accidents a través de les dades del giroscopi del dispositiu mòbil.

Els socis del consorci són, a més de la UPC i CARNET, l'Ajuntament de Barcelona –amb el suport tecnològic de l'Institut Municipal d'Informàtica (IMI)–, Roma Mobilità, l'Agència Major de Desenvolupament de Tessalònica, Dott i Thessbike, Applus IDIADA, BRAINBOX i FACTUAL, el Centre de Recerca i Tecnologia Hellas (CERTH).

El projecte té una durada d’un any (2022) i compta amb un pressupost total de 723.497€.

Objectiu: Millorar la seguretat i fomentar l'ús de la micromobilitat

Resultats esperats: Una aplicació per a smartphone que informa a l'usuari en temps real de les restriccions de micromobilitat que apliquen en cada moment. Addicionalment, a través d’un panell de control, les autoritats de cada ciutat poden analitzar les dades generades per identificar les zones i infraestructures més problemàtiques en termes de micromobilitat.


JOIN OUR PILOTS


Si t’interessa el projecte i vols participar als pilots, trobaràs tota la informació a la pàgina web del projecte: https://ridesafeum.com


Projectes Relacionats