RODIN: Mètodes robustos d’inferència estadística, integritat de les dades i gestió de la interferència en xarxes de comunicació i aplicacions 5G

Hospitals 4.0 amb una gestió més efectiva gràcies a algorismes de machine learning
maig 2, 2022
Predictive eBoost, projecte per millorar els motors i les bateries dels vehicles elèctrics del futur
abril 21, 2022
22/04/2022

Grans reptes de futur en processament de dades i connectivitat

Els serveis futurs d'infocomunicació (el que s’entén pel disseny, producció i venda de productes i serveis de tecnologies de la informació i de les comunicacions) hauran d'abordar el desafiament de processar el gran volum de dades generat en les noves xarxes de comunicació (la futura Internet de tot, IoE). Per la seva part, aquestes xarxes hauran d'esforçar-se a oferir connectivitat cada vegada més ràpida, fiable, immediata i ubiqua.

El projecte RODIN, en el qual hi participa el Signal Processing and Communications Group (SPCOM) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), busca donar solució a dos grans reptes que dificulten la comunicació i processament d’aquests grans volums de dades: la gestió de la interferència en xarxes sense fils i el processament de la informació davant amenaces sobre la integritat i la seguretat.


 

Repte 1: cancel·lació d’interferències

Pel que fa a la gestió de la interferència, es dissenyaran sistemes de comunicacions oportunistes (ràdio cognitiva) consistents en el monitoratge dels recursos radioelèctrics lliures i l’adequació de la transmissió en cada moment amb la finalitat d'evitar la interferència sobre altres usuaris de la xarxa. També, en sistemes d'accés múltiple massiu amb múltiples dispositius connectats simultàniament amb un mateix node central, s’avançarà en el disseny d'esquemes de cancel·lació d'interferència amb restriccions de latència i consum d'energia. En les comunicacions full-duplex (connexió simultània bidireccional en la mateixa banda), es dissenyaran esquemes de cancel·lació de l'auto-interferència en el cas de transceptors multi-antena.

Repte 2: integritat i seguretat de les dades

Pel que fa a la integritat i seguretat de la informació, es dissenyaran nous mètodes per detectar dades corruptes, anomalies i atacs en bases de dades de gran volum (cas de la IoT). També es treballarà en el desenvolupament d'algorismes per detectar dependències ocultes en bases de dades voluminoses mitjançant eines d'anàlisi estadístic i teoria de la informació com la correlació i la informació mútua. Per últim, es realitzarà l’estudi de mecanismes de protecció de les bases de dades, i dels algorismes machine learning utilitzats per processar-les, davant de possibles atacs.

RODIN 2020 - 2023

En el projecte RODIN hi participa també el Grupo de Procesado de Señal y Comunicaciones (GPSC) de la Universidad de Vigo, coordinador del projecte. RODIN té una durada de 3 anys (juny 2020 - maig 2023) i està finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació amb un pressupost (UPC) de 117.854 euros.


Projectes Relacionats