SEASLAG: Un nou biomaterial per regenerar els ecosistemes marins a partir de subproductes de la indústria siderúrgica i agroalimentària

Gavius App
Gàvius: Un assistent virtual per tramitar ajuts socials a través d’una app
setembre 29, 2023
sensQ: Tecnologia UPC per homogeneïtzar i millorar el control de qualitat dels processos de fermentació en el sector agroalimentari
setembre 6, 2023

19/09/2023

El Centre de Desenvolupament de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació (SARTI) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) participa en el projecte SEASLAG contribuint en els sistemes de mesura i test per avaluar les característiques dels biomaterials desenvolupats al projecte, per regenerar els ecosistemes marins. Aquest material incorpora subproductes de la indústria siderúrgica i agroalimentària.

El SARTI treballa en un projecte, coordinat per l'empresa catalana Ocean Ecostructures, amb l’objectiu de combatre la pèrdua de la biodiversitat marina. L'augment de l'activitat costanera, el tràfic marítim i l'abocament de residus a les aigües són les principals causes d'aquesta pèrdua de biodiversitat.

El projecte SEASLAG se centra en la recerca i el desenvolupament d'un nou material sostenible per a la construcció d'estructures de regeneració ambiental que permetin el creixement de la biodiversitat marina. 

Aquest biomaterial pretén valoritzar els subproductes de la indústria siderúrgica, com l’escòria blanca, i de la indústria agroalimentària, com les closques de bivalves (per exemple, els musclos o les ostres) i les closques d’ou. Per tal d’obtenir el nou material compost en la forma i dimensions necessàries per promoure el creixement d’ecosistemes marins, s’utilitzaran tècniques d’impressió 3D.

L’objectiu del projecte SEASLAG s’aconseguirà mitjançant l’assoliment dels següents objectius tecnològics específics:

  • Definició i desenvolupament de la formulació d’un material biocompatible que serveixi com a substrat natural pel creixement de la biodiversitat marina i que incorpori els subproductes de la indústria siderúrgica (escòria blanca), l’aqüicultura (closques de bivalves) i l’avicultura (closques d’ou). 
  • Adaptació de la formulació del nou material compost biocompatible a la impressió 3D com a mètode de modelització i fabricació de les estructures de regeneració marina basades en la tecnologia BioBoosting System (BBS) desenvolupada per l’empresa Ocean Ecostructures, per millorar i optimitzar el reclutament i creixement de la biodiversitat marina. 
  • Validació del nou material compost a partir dels diferents subproductes destinat a la construcció de les estructures BBS de bioregeneració, mitjançant la seva instal·lació i el monitoratge del creixement i l’evolució de la biodiversitat marina en dues ubicacions experimentals: el laboratori d’observació submarina (OBSEA) del SARTI de la UPC a la costa de Vilanova i la Geltrú, i el Port Marina Palamós.

En el marc del projecte SEASLAG, durant l’estiu 2023 s'ha iniciat una prova pilot a la costa de Vilanova i la Geltrú, en concret a les instal·lacions de l’observatori OBSEA del SARTI de la UPC, per garantir l'eficiència del nou material.

 

Pressupost i finançament

El projecte compta amb el suport d’ACCIÓ - l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya -, a través de la línia d’ajuts Nuclis d’R+D empresarial. També hi participen l’empresa Barna Steel (filial de CELSA group) i el Centre Tecnològic Leitat. El període d’execució del projecte és: juliol de 2022 - juliol de 2025.


 
 

 
 

Projectes Relacionats