Nou sistema de calibratge de sensors de vibracions

Optimització de dissenys de forns professionals
març 19, 2015
Nou implant dental bioactiu
març 19, 2015
2015

El Centre Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació (SARTI UPC) ha treballat amb el departament de Manteniment, Inspeccions i Proves de la central nuclear d'Ascó en el desenvolupament d'un sistema de calibratge de sensors de vibracions. El sistema, basat en PC i mitjançant una aplicació desenvolupada en LabVIEW, calibra de forma automàtica aquests sensors d’acord amb les normes ISO 16063-21 i ANSI S2.11.Els calibratges permeten avaluar i verificar internament —als mateixos laboratoris de calibratge de la nuclear— si el funcionament dels sensors és correcte, i confirmen si l'error de mesura es troba dintre del marge delimitat pel fabricant o per una determinada tasca de mesura a la planta.

Del treball realitzat, en destaca el desenvolupament d'un driver que permet controlar, amb l'entorn de programació LabVIEW, els analitzadors acústics i de vibracions de la marca OROS, equip d'instrumentació emprat en aquest projecte per a la generació del senyal de vibració i l'adquisició de la mesura del sensor que s’ha de calibrar.


Projectes Relacionats