Sistema de visualització de realitat augmentada per a casa de motocicleta

Exoesquelet robòtic que ajuda a caminar a pacients amb lesió medul·lar
juny 1, 2017
Sintetitzador de veu per a pacients amb disàrtria
maig 1, 2017
2017

El Centre de Desenvolupament de Sensors i Sistemes (CD6 UPC) participa en el desenvolupament d’un sistema HMD (Head-Mounted Display) capaç de presentar informació superposada al camp de visió de l’usuari d’un casc de motocicleta sense que la seguretat i comoditat de conducció es vegin compromesesA través d’un nou disseny òptic adaptat a la fisiologia de l’ull, s’està desenvolupant un nou sistema òptic de projecció i una electrònica de control. Aquest sistema processa les dades que seran enviades a través d’una app i permetrà al conductor visualitzar informació superposada al seu camp visual. La solució permet obtenir un avanç tecnològic significatiu, ja que evita que durant la conducció, on l’ull enfoca en condicions de visió llunyana, hagi de reenfocar per a poder llegir informació projectada en la zona de visió propera, tal i com succeeix amb les solucions existents al mercat.

El projecte es desenvolupa en el marc d’un consorci format també per l’empresa Shiro Helmets (líder), SnellOptics (spinoff de CD6 UPC) i el CETEM, i ha rebut finançament del Ministeri d’economia i Competitivitat a través del programa Retos Colaboración.


Projectes Relacionats