Sistema de generació de biometà renovable

Un sistema de cablatge per a aeronaus que en millora l’eficiència
setembre 1, 2016
Prototip d’una nova roscadora automàtica
juliol 1, 2016

Setembre 2016

El centre Sistemes Elèctrics d'Energies Renovables (SEER UPC) ha participat en el desenvolupament d'un sistema de generació de biometà renovable a partir de CO2 procedent dels processos de producció de biocombustible, i d'energía elèctrica provinent d'excedents d'energia renovable, mitjançant un procés bioelectroquímic.

Aquest nou sistema d'emmagatzematge de l'energia en forma de biometà permetrà augmentar la penetració de les energies renovables, amb la qual cosa es reduiran les emissions de gasos d'efecte hivernacle i la dependència energètica. En el consorci han participat també Gas Natural Fenosa (líder del projecte), Dutt i Leitat, i ha rebut finançament del projecte Retos-Colaboración 2016 del Ministerio de Economía y Competitividad.


 

Projectes Relacionats