Desenvolupament d’un sistema redundant de seguretat de conducció en carreteres per a vehicles autònoms

CoffeDAT: Machine learning per optimitzar la configuració de màquines de cafè espresso professionals
CoffeDAT: Machine learning per optimitzar la configuració de màquines de cafè espresso
novembre 9, 2021
Restaurar la costa europea amb solucions naturals i carboni blau
octubre 22, 2021
26/10/2021

El Centre Avançat de Tecnologies Mecàniques (CATMech) i el grup de recerca CS2AC de la UPC han participat en el projecte SMARTMOVE, liderat per les empreses SORIGUÉ i ELECNOR, amb l’objectiu de desenvolupar un sistema redundant per al guiatge de vehicles autònoms.

És d’esperar que en els propers anys arribin els vehicles de conducció autònoma a les carreteres. Aquests es basen en un seguit de tecnologies (LIDAR, càmeres, GPS, etc.) per adquirir la informació necessària de la posició del vehicle i l’entorn d’aquest per a la presa de decisions durant la conducció. En aquest context, sorgeix la necessitat d’establir un sistema redundant (és a dir, que serà un sistema addicional a la tecnologia -GPS- amb la que circula el cotxe per donar-li suport si aquesta falla), confiable, robust i de proximitat al vehicle que li permeti obtenir informació de precisió sobre la seva trajectòria en la via, fins i tot en les condicions més desfavorables.

En aquesta línia, s’està desenvolupant el projecte SMARTMOVE, amb l’objectiu d’investigar les possibilitats d’un sistema de guiatge basat en el posicionament físic de marcadors en el ferm i la corresponent implementació de sensors i sistemes de control del vehicle.Les tasques d’aquest projecte es van iniciar amb la tria i caracterització dels marcadors i sensors. Com a resultat es va optar per una solució mixta de marcador continu longitudinal per al guiatge en la via i de marcador puntual magnètic per a proveir informació puntual. Es va assajar i comprovar la possibilitat d’utilitzar aquesta tecnologia d’informació a velocitats comercials.

Posteriorment s’han abordat la definició del procediment d’instal·lació i manteniment dels marcadors en la via, i l’anàlisi de la seva durabilitat. La robustesa de la proposta radica en la integració dels marcadors en el ferm, de forma que queden protegits davant els possibles agents externs.

Finalment, s’ha procedit amb el tractament dels senyals adquirits i el disseny del sistema de control ad-hoc per al guiat del vehicle al llarg d’un traçat utilitzant aquest nou sistema redundant com a única font d’informació. A finals de gener de 2022 està prevista la prova de camp per a la validació final del sistema.

El projecte compta amb el finançament d’ACCIÓ en el marc de l’estratègia RIS3CAT. El pressupost total és de 892.468,41 € i té una durada de dos anys i mig (gener 2019 – febrer 2022).


Projectes Relacionats

26/10/2021
Project Header
right
no-repeat;left top;;
auto
20px

El Centre Avançat de Tecnologies Mecàniques (CATMech) i el grup de recerca CS2AC de la UPC han participat en el projecte SMARTMOVE, liderat per les empreses SORIGUÉ i ELECNOR, amb l’objectiu de desenvolupar un sistema redundant per al guiatge de vehicles autònoms.


És d’esperar que en els propers anys arribin els vehicles de conducció autònoma a les carreteres. Aquests es basen en un seguit de tecnologies (LIDAR, càmeres, GPS, etc.) per adquirir la informació necessària de la posició del vehicle i l’entorn d’aquest per a la presa de decisions durant la conducció. En aquest context, sorgeix la necessitat d’establir un sistema redundant (és a dir, que serà un sistema addicional a la tecnologia -GPS- amb la que circula el cotxe per donar-li suport si aquesta falla), confiable, robust i de proximitat al vehicle que li permeti obtenir informació de precisió sobre la seva trajectòria en la via, fins i tot en les condicions més desfavorables.

En aquesta línia, s’està desenvolupant el projecte SMARTMOVE, amb l’objectiu d’investigar les possibilitats d’un sistema de guiatge basat en el posicionament físic de marcadors en el ferm i la corresponent implementació de sensors i sistemes de control del vehicle.
Project Header
no-repeat;left top;;
auto
20px


smart-catmech
full
center


Les tasques d’aquest projecte es van iniciar amb la tria i caracterització dels marcadors i sensors. Com a resultat es va optar per una solució mixta de marcador continu longitudinal per al guiatge en la via i de marcador puntual magnètic per a proveir informació puntual. Es va assajar i comprovar la possibilitat d’utilitzar aquesta tecnologia d’informació a velocitats comercials.

Posteriorment s’han abordat la definició del procediment d’instal·lació i manteniment dels marcadors en la via, i l’anàlisi de la seva durabilitat. La robustesa de la proposta radica en la integració dels marcadors en el ferm, de forma que queden protegits davant els possibles agents externs.

Finalment, s’ha procedit amb el tractament dels senyals adquirits i el disseny del sistema de control ad-hoc per al guiat del vehicle al llarg d’un traçat utilitzant aquest nou sistema redundant com a única font d’informació. A finals de gener de 2022 està prevista la prova de camp per a la validació final del sistema.

El projecte compta amb el finançament d’ACCIÓ en el marc de l’estratègia RIS3CAT. El pressupost total és de 892.468,41 € i té una durada de dos anys i mig (gener 2019 – febrer 2022).
Main Text
no-repeat;left top;;
auto

qma2F0n7k14

Tecnologia

Logística i Mobilitat
Tecnología
no-repeat;left top;;
auto
0px

25

Sector

Sector Automoció
Transport i Mobilitat
Sector
no-repeat;left top;;
auto
0px

25

Tema

Intel·ligència Artificial
Smart City
Ciberseguretat
Vehicle Elèctric
Automoció
Tema
no-repeat;left top;;
auto
30px

40

Vols saber més?

Contact Button
no-repeat;left top;;
auto
0pxButtonButton
no-repeat;left top;;
auto

50

Projectes Relacionats


Proyectos Relacionados
no-repeat;left top;;
auto

4
grid
4
tecnologias-de-logistica-y-movilidad-ca
date
DESC