SMUFF: Nous instruments per aconseguir millors prediccions dels impactes derivats de les pluges intenses

Efectes de l’illa de calor urbana sobre la regió metropolitana de Barcelona
desembre 4, 2019
La UPC participa en el disseny d’un pla pilot per millorar el control de la tuberculosi a Nigèria a partir de models matemàtics
novembre 20, 2019

Les pèrdues degudes als perills associats a les tempestes i a les pluges fortes suposen el major risc social associat als fenòmens naturals. La capacitat de vigilar i predir aquests fenòmens i els seus impactes de manera acurada és crucial per prendre decisions i preparar les operacions d’emergència. El Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia (CRAHI UPC) ha participat en el projecte SMUFF (Seamless Probabilistic Multi-Source Forecasting of Heavy Rainfall Hazards for European Flood Awareness) aportant la seva expertesa per avançar en l’estat de l’art de les tècniques de predicció, fonamentada en projectes desenvolupats prèviament (HAREN, EDHIT i ERICHA).


 

L’objectiu del projecte SMUFF consisteix a desenvolupar millors instruments per avaluar i predir els perills i riscos induïts per les pluges intenses i les tempestes (per exemple, inundacions sobtades, inundacions urbanes i esllavissades) en àmbits territorials que van des de l’escala municipal fins al paneuropeu. Això s’ha aconseguit combinant observacions de precipitacions en l’àmbit europeu (a partir de dades proporcionades, entre d’altres, per la xarxa europea OPERA de radars meteorològics) amb múltiples instruments i mètodes científics de previsió en l’avantguarda del coneixement. Com a resultat del projecte, s’han desenvolupat un conjunt d’instruments i productes per obtenir una previsió fiable i d’alta resolució de perills i riscos probabilístics per a terminis de quinze minuts fins a cinc dies.


 

Els resultats s’han disseminat integrant els mètodes desenvolupats en la plataforma del Sistema Europeu de Vigilància d’Inundacions (EFAS - European Flood Awareness System), que és el sistema de referència per preveure inundacions que utilitzen les proteccions civils i els operatius de gestió i resposta d’emergència. D’aquesta manera, el projecte ha proporcionat instruments en temps real de gran utilitat per prendre decisions als centres de gestió d’emergències, entre els quals s’ha integrat l’ERCC (Emergency Response Coordination Centre, Brussel·les), que actua com a punt neuràlgic de coordinació entres les diferents proteccions civils europees dels estats membres.

El projecte, d’una durada de dos anys i finalitzat l’any 2019, ha estat coordinat per l’Institut de Meteorologia Finès (FMI - Finnish Meteorological Institute) i en el seu desenvolupament també ha participat l’ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts). També s’hi han integrat organismes de protecció civil com ara el centre de protecció civil de Catalunya i l’ESPL (Departament de Rescat de la regió finesa Etelä-Savo), així com stakeholders tecnològics, com ara l’empresa Vaisala i l’organització EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites).


Projectes Relacionats