Algorismes d’Optimització energètica i flexibilitat per a infraestructures de xarxes 5G

5GWireless – Arquitectures, tecnologies i eines innovadores per a la xarxa 5G d’alta capacitat
febrer 1, 2020
Un embalatge biodegradable per evitar l’ús de plàstic en l’àmbit de l’alimentació
febrer 1, 2020
01/02/2020

El grup de Recerca de Xarxes Cel·lulars i Adhoc (GRXCA) ha desenvolupat, en el marc del projecte SOCRA (Software Defined Small Cell RAN Optimization), un algoritme per a l'optimització sota demanda de l'energia consumida en xarxes mòbils 5G.La previsió d'increment dels dispositius connectats en els pròxims anys comportarà un creixement sense precedents en el tràfic generat i, en conseqüència, una major utilització general dels recursos en les xarxes de telecomunicació i, per tant, de l'energia consumida per aquestes. Aquest increment en l'energia consumida té un clar impacte tant econòmic com mediambiental. Per això, és capital optimitzar l'energia que, consumida pel conjunt d'elements de la xarxa, en funció del trànsit circulant, de manera que s'ofereixi el servei compromès amb l'usuari, sense minvar la qualitat de servei i emprant per a això la menor quantitat d'energia possible.

L'algoritme desenvolupat en el marc de SOCRA adapta la topologia de la xarxa a les condicions de trànsit existents, regulant l'ús tant dels enllaços a la xarxa d'accés a l'usuari, com dels enllaços entre estacions base de la xarxa 5G, arribant a passar a un estat de son profund aquells recursos l’ús s'estima no necessari en un determinat moment. Amb tot això, s'aconsegueix la minimització del consum energètic global de la xarxa. Els beneficis de l'algoritme són especialment evidents durant les hores nocturnes, quan la càrrega a la xarxa és moderadament baixa, aconseguint-se en aquestes circumstàncies reduccions en el consum energètic de la xarxa, de fins a un 90%.

Actualment s'estan estenent les capacitats de l'algoritme incloent informació de posicionament. L'algorisme pot anticipar-se a les decisions que, pel que fa a mobilitat, efectuaran els diferents usuaris de la xarxa, i detecta de forma prematura els fluxos de recursos demandats en un futur proper. Amb això pot fer front tant a hotspots com a zones de foscor.

En el marc del posicionament, investigadors del grup GRXCA es troben treballant en noves solucions de geolocalització per a interiors que siguin energèticament eficients, de manera que es pugui determinar amb suficient precisió la posició dels usuaris en condicions en què tecnologies com a GPS no funcionen (ex. dins dels edificis, en canons urbans, etc.). En particular, s'estan desenvolupant mecanismes amb tecnologies sense fils àmpliament desplegades i fàcilment accessibles (WiFi i Bluetooth), destinats a oferir una precisió d'entre 1-2 m en interiors. Actualment, el grup compta amb algorismes definits amb resultats de simulació, que corroboren les expectatives, pel que fa a precisió, s'havien marcat. Aviat s'iniciarà la fase de testbed.

En el consorci del projecte SOCRA van participar la Universitat de Karlstad (KAU) de Suècia, Huawei Technologies Sweden AB, Gotmic AB, Bluewave Microsystems AB. SOCRA va tenir una durada de 3 anys i va comptar amb un pressupost de 510.000 euros.


Projectes Relacionats