Noves tecnologies per edificis més eficients i respectuosos amb el medi ambient

Noves tecnologies per al tractament i la reutilització d’aigua residual industrial
febrer 12, 2019
Els observatoris marins més singulars, ara més accessibles
gener 4, 2019
04/01/2019

El Centre Sistemes Elèctrics d'Energia Renovable (SEER UPC) participa en el projecte Sudoket, destinat a potenciar les Key Enabling Technologies -KETs- per a la construcció d'Edificis Innovadors (EIs).L'aplicació de KETs al sector de la construcció permet dissenyar i construir Edificis Innovadors, més eficients i competitius, amb noves i millors prestacions, pensats des del respecte al medi ambient i la millora de la qualitat de vida de les persones. No obstant això, tot i les regulacions actuals i de la creixent oferta de tecnologia, el sector de la construcció encara fa servir de manera majoritària, metodologies i tecnologies convencionals.

SUDOKET compta amb quatre projectes pilot de construcció d'edificis a França, Espanya i Portugal, que permetran validar experimentalment les prestacions de tecnologies avançades utilitzades en la construcció d'EIs, i demostraran la viabilitat del seu ús en condicions reals d'operació.

A més, SUDOKET fomenta la investigació i el desenvolupament de noves solucions basades en KETS en universitats i centres de recerca. En aquest sentit, es desenvolupen sistemes d'informació col·laboratius online com la KETpedia, destinada a difondre l'estat de la tècnica en kets, i KETcluster, iniciativa dedicada a promoure la col·laboració entre els diferents agents (constructors, fabricants, dissenyadors i tecnòlegs), creant vincles i sinergies que contribueixen a millorar la qualitat i la competitivitat del sector.

SUDOKET contribuirà a potenciar el creixement i el lideratge tecnològic d'Europa en el sector dels EIs mitjançant un enfocament transnacional i d'avantguarda en la promoció de noves tecnologies i en la interacció entre els actors clau de la cadena de valor.

El projecte, dotat de 2 milions d'euros de pressupost, té una durada de 37 mesos i finalitzarà al febrer de 2021. A més de SEER UPC, participen 12 socis més, entre els quals hi ha el Centre de Transferència de Calor i de Massa (CTTC UPC) , també membre de CIT UPC.El sector de la construcció representa el 10% del PIB de la UE i genera 20 milions de llocs de treball.
A més, els edificis són els responsables del 40% del consum d'energia i el 36% de les emissions
de CO2 a Europa.


Projectes Relacionats