Supervisió, gestió i manteniment remot de màquines de cafè professionals a través de tecnologies IoT

PROTECT: Fabricació de teixits i dispositius antimicrobians amb ultrasons a escala industrial
novembre 22, 2022
iPLUG
Solucions d’electrònica de potència per modernitzar la xarxa elèctrica
novembre 17, 2022

22/11/2022

El Centre Motion Control and Industrial Applications (MCIA UPC) participa en el projecte LEONARDO, el qual permetrà desenvolupar noves funcionalitats d'ús remot de la plataforma de gestió en línia de màquines de cafè Leonardo, el control predictiu de reparacions i consum que completin la solució mitjançant tecnologia IoT, i estendre aquesta plataforma a segments de productes i canals afins al de les màquines de cafè professionals.

 
 

Els objectius del projecte són els següents:

  • Incorporar funcionalitats específiques relacionades amb la millora de l'eficiència energètica de l'ús de la maquinària, la qual cosa contribueixi a reduir la petjada de carboni de manera tangible i mesurable, mitjançant el desenvolupament d'algorismes de predicció basats en intel·ligència artificial.
  • Captar de forma continuada dades relatives al consum energètic i a l'ús de les màquines per part dels usuaris, per a arribar a caracteritzar les pautes de comportament dels usuaris i a modelar els seus efectes sobre el consum energètic de les màquines.
  • Estendre la plataforma a segments de productes i canals afins al de les màquines de cafè professionals.
  • La integració de complements a la màquina de cafè, com són els molins, principalment.
  • Establir sistemes de comercialització de “pagament per ús” que donin accés a la plataforma a petites i mitjanes empreses.
  • La localització per GPS dels equips per triangulació per a donar cobertura en llocs d'escassa cobertura del senyal de GPS.
  • En una següent fase 2, estudiar la possibilitat d'integrar en la plataforma Leonardo tots els dispositius IoT en un mateix establiment per a poder tenir dades de trànsit, consum, tiquet mitjà i altres variables que permetin millorar la productivitat de l'establiment; possibilitant la monetització d'aquesta informació de mercat.

Actualment, la plataforma permet als propietaris de les màquines de cafè (empreses torrefactores de cafè i cadenes de restauració, principalment), als usuaris, a la xarxa de servei tècnic i a la pròpia organització gestora (fabricadora o distribuïdor de la maquinària), accedir de manera remota a la xarxa de totes les màquines instal·lades, i a tota la informació rellevant relativa a aquestes, en funció del seu perfil i interès.

La plataforma es gestiona des d'un dashboard que integra, també, altres dades relacionades amb la gestió del servei tècnic en relació amb el parc de maquinària, com ara intervencions tècniques realitzades i costos de manteniment, entre altres, i permet tenir un control global del parc instal·lat.

El projecte es realitzarà durant el període entre juliol de 2022 i abril de 2023.

En LEONARDO hi participen els socis del consorci format pel Centre MCIA de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), Caffè D’Autore, inèdit, Q2B Studio, Speed Telematics, AEI Clúster Gaia i AEI Clúster Foodservice, amb l'aprovació del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR) del Govern, dins del programa de suport a les Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI), l'objectiu de les quals és millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.

 
 

*El projecte AEI-010500-*2022b-11 està cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR) mitjançant la segona convocatòria de AEIs del 2022 en el marc de les ajudes Next Generation i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 


Projectes Relacionats