Tecnologia IoT per monitorar l’estat de la mar i millorar la seguretat a les platges

Un estimador de càrrega per optimitzar el rendiment de bateries d’ió liti
febrer 10, 2023
IAQ4EDU: Estratègies òptimes de ventilació per equilibrar la qualitat de l’aire interior, el confort i el consum d’energia en centres educatius
febrer 1, 2023

07/02/2023

L'objectiu del projecte Douglas és millorar la seguretat de la zona de bany a les platges de Catalunya i Balears, a través de la implementació d’un sistema de senyalització costera mitjançant tecnologia IoT.

En el marc del projecte, liderat per l’empresa Ona Safe & Clean i el Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació (SARTI) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), s’ha desenvolupat un sistema de senyalització que fa servir tecnologies IoT per al processament, la transmissió i la gestió de la informació aplicades a la seguretat a les platges

S’ha dissenyat i fabricat ja una pre-sèrie de 50 dispositius, el portal web per al monitoratge i la configuració, i una App per a la instal·lació de les boies, que poden ser implantades a qualsevol de les 250 platges que hi ha a Catalunya. Aquests dispositius són petits i econòmics i es poden introduir dins les boies perquè puguin enviar dades en temps real de l'estat de la mar, així com altres paràmetres ambientals.

El sistema dissenyat utilitza boies d’abalisament de les platges que delimiten la zona de bany i la de navegació i ajuden a estimar l'estat de la mar. De manera automàtica, el sistema assigna la bandera adient que permet o no el bany a la platja, independentment que tingui o no vigilància (que són les que disposen de bandera). 

Pressupost i finançament

El projecte ha obtingut finançament en dues fases. La primera fase, per a la concepció del projecte, de l’Associació TECNIO, en la qual el grup SARTI de la UPC hi participa com a membre. La segona fase, per l'augment de TRL i el desplegament de 50 prototips en diferents platges, ha obtingut finançament de la Xarxa Marítima de Catalunya BlueNetCAT. 

El període d’execució del projecte va tenir lloc del mes de gener al juliol de 2022.
Projectes Relacionats