Tecnologies innovadores per a la regeneració d’aigües urbanes i residuals

Best Routes: Millores en les rutes i en la distribució de productes alimentaris
març 4, 2019
Exosquelets que poden reduir fins a un 60% l’esforç muscular dels treballadors en el sector de l’automoció
febrer 14, 2019
14/02/2019

L’INTEXTER i Motion Control Applications (MCIA UPC) participen en el projecte REGIREU (Recerca en Tecnologies de Regeneració d’Aigua i Gestió del Risc per la Reutilització), que té com a objectiu adquirir el coneixement i desenvolupar tecnologies innovadores que permetin la regeneració d’aigües residuals urbanes i industrials per a la seva posterior reutilització.Una de les activitats del projecte es porta a terme en el Laboratori de Control de la Contaminació de l’INTEXTER i està coordinada pels investigadors Mercè Vilaseca i Víctor López. Avaluaran a escala pilot la combinació de dues tecnologies de depuració: d’una banda, les anomenades de llit mòbil MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) que degraden la matèria orgànica de l’aigua amb la biomassa adherida en medis transportadors que es mouen lliurement i, de l'altra, la tecnologia de bioreactors MBR (Membrane Biorecator), que separen els fangs de l’aigua per filtració de membranes. 

La tecnologia MBBR consisteix en un tractament biològic de depuració d’aigües residuals industrials amb altes càrregues contaminants. Els avantatges d’aquest mètode, en comparació amb els tractaments de fangs activats convencionals, són una millor transferència d’oxigen, temps de retenció més curts i, a més, suporten càrregues orgàniques més elevades.

La tecnologia MBR es basa en un tractament biològic amb biomassa suspesa per depurar l’aigua residual, on la biomassa és separada de l’aigua gràcies a un sistema de filtració de membrana en lloc de la decantació. Els avantatges en comparació amb els sistemes de fangs activats convencionals són una menor petjada de carboni, major qualitat de l’efluent, bona capacitat de desinfecció i capacitat de suportar una major càrrega volumètrica. A més, les plantes depuradores necessiten menys espai.

Segons afirmen els investigadors de l’INTEXTER, “una tècnica mixta que sumi totes dues podria ser molt més efectiva per tractar aigües residuals procedents de la industria tèxtil i poder reutilitzar els efluents en nous processos de tintura”. El projecte REGIREU  ha dissenyat i construït una planta pilot que combina les dues tecnologies, MBBR i MBR, per obtenir un efluent d’alta qualitat (baixa càrrega orgànica, menor quantitat de sòlids en suspensió i menys bruta) adequat per la seva reutilització en processos de tintura tèxtil. 

En aquesta activitat, l’INTEXTER col·labora amb la pime de tractaments d’aigua BIOFIL, l’empresa tèxtil Acabats del Bages i Eurecat-CTM. El projecte compta amb un pressupost total de 2,2 MEUR i es desenvolupa en el marc de la Comunitat RIS3CAT Aigua i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).


Projectes Relacionats