TELEBREATH: Teixits intel·ligents per millorar el monitoratge de malalties respiratòries així com les malalties associades a aquestes en col·lectius vulnerables

CULTISENSOR
CULTISENSOR: Maquinària agrícola sensoritzada per mapar les condicions físiques del terreny
abril 29, 2024
CELLECOPROD: Transformació de materials cel·lulòsics en bioproductes avançats i ecològics
abril 22, 2024

08/05/2024

El Grup d'Identificació per Radiofreqüència i Electrònica Flexible (RFLEX) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) participa en el projecte TELEBREATH, amb l'objectiu de contribuir a una millor atenció a la demanda de cures de llarga durada en col·lectius vulnerables, com ara gent gran i persones dependents.


El projecte se centra en la cerca de solucions científiques i tècniques basades en l'aplicació de sensors tèxtils electrònics per al monitoratge, seguiment i control de malalties respiratòries (asma, pneumònia, malaltia pulmonar obstructiva crònica, edema pulmonar) i la detecció precoç de malalties associades a alteracions en els patrons de respiració (diabetis, fallades cardíaques, ansietat i estrès emocional) d’una manera mínimament invasiva per als usuaris.

Per això, s'està desenvolupant sensòrica tèxtil i sistemes electrònics integrats en peces de roba confortables que permetin el control permanent del ritme respiratori tan sols vestint una peça de roba de manera natural, minimitzant l'impacte en l'ús de les persones.

La finalitat principal del projecte és investigar i desenvolupar una plataforma completa de teleassistència i monitoratge de patrons respiratoris mitjançant teixits intel·ligents (e-textiles) que inclogui la sensòrica completament integrada en teixits i el desenvolupament d'algorismes per a la detecció d'anomalies respiratòries, així com la interfície de transmissió de dades al núvol i la seva corresponent gestió mitjançant una plataforma software.

 

Pressupost i finançament

El projecte compta amb finançament del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2022 del Programa Estatal de Generació del Coneixement, de l'Agència Estatal de Recerca, i està dotat d’un pressupost de 114.655 €. Té una durada de 3 anys (2022-2024).


 
 

Projectes Relacionats