TETRAMAX: millorar la transferència de tecnologia en TIC a nivell europeu

Eina contra el cibercrim i ciberterrorisme transfronterer
desembre 1, 2017
Un “sastre” virtual que encerta la talla en les compres de roba on-line
desembre 1, 2017
01/12/2017

El 19 de setembre es va celebrar la reunió de kick-off de TETRAMAX (TEchnology TRAnsfer via Multinational Application eXperiments), un projecte europeu en el qual hi participa Data Management Group (DAMA UPC), i que lidera la RWTH Aachen University. El projecte té com a objectiu implementar la iniciativa europea "Smart Anything Everywhere (SAE)" en l’àmbit de les tecnologies TIC, i en particular les dirigides a la Internet de les coses, per tal d’impulsar la innovació promovent diferents experiències en la transferència de tecnologia.

TETRAMAX desenvoluparà tres grans línies d’activitats. En primer lloc, estimularà, organitzarà, cofinançarà i avaluarà diferents tipus d'experiències d’aplicació transfrontereres, que connectaran pimes, entitas finançadores i universitats internacionals, de manera que es facilitarà la implementació de tecnologies TIC a un molt baix risc per a les empreses. Així, es proporcionarà "valor afegit desenvolupat a la UE" a nous usuaris i als grans mercats de les indústries TIC a través de tecnologies innovadores. Aquestes experiències tindran forma de projectes bilaterals transfronterers; de projectes de transferència de tecnologia que involucrin a tota la cadena de valor, incloent la posada de producte al mercat; i de projectes d’entreprenedoria.


 

En segon lloc, es crearà i desenvoluparà una nova xarxa europea de Centres de Competència per oferir intermediació tecnològica, assistència tècnica única i formació en tecnologies IoT. La construcció d’aquesta xarxa promourà l'intercanvi de tecnologies i de solucions tecnològiques, i també obrirà noves oportunitats de transferència de tecnologia. Aquests centres evolucionaran de manera natural cap a la creació de hubs regionals d’innovació digital.

Mitjançant la provisió de finançament suficient, TETRAMAX permetrà, i aquesta és la tercera gran área d’activitat del projecte, l’autosostenibilitat a llarg termini d’aquesta xarxa de Centres de Competències de la UE. El resultat serà una infraestructura ecosistèmica reforçada, rendible, capaç de proporcionar coneixement, serveis i un flux d'innovació contínua a escala europea, amb una forta presència regional.

El projecte compta amb un pressupost de 7 milions d’euros i durarà 4 anys. El consorci el formen 22 socis de 28 països de la UE.


 

Projectes Relacionats