TOFMAN: Cap als futurs sistemes de fabricació intel·ligent

Proyecto_INDUSAC_CIT_UPC
CIT UPC participa en el projecte INDUSAC per millorar la col·laboració entre empresa i universitat
octubre 5, 2022
Projecte europeu per flexibilitzar els processos industrials
agost 11, 2022
14/09/2022

La qüestió de l'eficiència energètica en la indústria manufacturera ha suposat un impuls cap a un nou paradigma a través de nous sistemes eficients i intel·ligents. A causa de la preocupació creixent pel canvi climàtic i la transformació cap a sistemes sostenibles, han sorgit noves tendències de recerca des de diferents punts de vista per intentar resoldre aquestes inquietuds.

D’aquesta manera, s'han abordat diferents enfocaments, considerant des de les fonts d'energia i la seva distribució a les indústries, fins a l'aprofitament energètic en els processos de fabricació realitzats per les indústries. En aquest sentit, algunes investigacions se centren a trobar una manera més eficient de subministrar energia a les indústries minimitzant les pèrdues de distribució i maximitzant la producció d'energia a partir de fonts d'energia renovables.

Facilitar la traçabilitat i la millora dels processos en la indústria 4.0

TOFMAN té com a objectiu proposar metodologies i estratègies per a plantes reals per implementar, en temps real, aquestes millores en el consum energètic, la gestió de la fabricació i la planificació de la producció, amb l'objectiu final d'integrar aquest enfocament de manufactura intel·ligent dins dels marcs d'Internet de les coses i de la indústria 4.0.

En aquest context, TOFMAN s'ha centrat principalment en el monitoratge en línia basat en tècniques avançades de machine learning desenvolupades pels socis per millorar l'eficiència en el manteniment (cost-disponibilitat) i el consum. Els principals temes d'aplicació han estat el seguiment de l'estat dels dispositius industrials mitjançant l'ús de mesures energètiques.

Aquesta informació permet conèixer convenientment l'estat dels dispositius de manipulació i la seva degradació, fet que al seu torn permet programar el manteniment, evita parades inesperades i facilita una major traçabilitat i millora del procés de manteniment. A més, l'anàlisi d'aquests senyals d'energia en múltiples bandes al mateix temps redueix el nombre de sensors (és a dir, costos i avaries), proporciona una visió global de l'estat d'una línia de transport d'equipatges i alerta d'anomalies en grups de bandes.

Actualment, els principals exemples d'aplicació de TOFMAN cobreixen la fabricació general (anàlisi i monitoratge dels principals dispositius) i infraestructures com ponts i sistemes d'inspecció d'equipatges d'aeroports.

TOFMAN, projecte de transferència de tecnologia entre la UPC i Aingura IIoT

Aquest projecte, portat a terme en col·laboració entre l’Institu de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI), CSIC-UPC, i Aingura IIoT, va iniciar-se el setembre de 2020 i finalitzarà al desembre de 2022. Compta amb un pressupost total de 123.762€.Projectes Relacionats