Avaluació del disseny de torres de refrigeració

Estalvi energètic a través del monitoratge intel·ligent
octubre 1, 2016
Un sistema de cablatge per a aeronaus que en millora l’eficiència
setembre 1, 2016

Octubre 2016

El Centre de Diagnòstic Industrial i de Fluodinàmica (CDIF UPC) ha realitzat per a l'empresa Districlima l'avaluació de les possibles configuracions de les torres de refrigeració que s'instal·laran en la seva central de producció energètica Central Tànger, situada al cor del districte tecnològic 22@ de Barcelona. Aquesta és la segona de les centrals de producció de Districlima, i va ser concebuda per cobrir les puntes de demanda de la xarxa que no van quedar cobertes per la Central Fòrum. Mitjançant CFD (Computational Fluid Dynamics) s'han avaluat els aspectes de configuració i operació de les torres com, per exemple, la capacitat de dissipació tèrmica total en el seu emplaçament definitiu en coberta.

També s'ha estudiat l'efecte de les extraccions d'aire de ventilació de la central Tànger sobre el funcionament de les torres de refrigeració. Així mateix, s'ha estudiat la interacció del plomall d'aire calent i humit expulsat per les torres amb els edificis de l'entorn. En aquest sentit, s'ha pogut verificar que la configuració escollida no presenta risc d'interacció amb els edificis adjacents, evitant problemes de condensació a les façanes o de confort tèrmic dels seus ocupants.


 

Projectes Relacionats