Tractament de l’osteonecrosi del cap femoral amb teràpia cel·lular avançada i biomaterials

Algorismes per a aconseguir un creixement sostenible del sector marítim d’esbarjo
gener 4, 2019
Nou biosensor microbià per avaluar la toxicitat de l’aigua
desembre 28, 2018
01/05/2017

El Grup de Recerca de Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits (BBT), liderat per Maria Pau Ginebra, directora de la Divisió de Biomaterials del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC) ha finalitzat la seva participació en el projecte ‘Tractament de l'osteonecrosi del cap femoral amb teràpia cel·lular avançada i biomaterials en un model experimental oví’, en col.laboració amb el grup de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron liderat pel Dr. Màrius Aguirre. Els resultats del projecte, impulsat a partir de fons de la Marató de 2011 de Televisió de Catalunya i la Fundació de TV3, han estat presentats a Barcelona en el 18è Simposi sobre Regeneració i Trasplantament d'Òrgans i Teixits.

Els resultats destaquen que tots els tractaments de bioenginyeria tissular i teràpia cel·lular avançada amb cèl·lules mare mesenquimàtiques expandides ex vivo autòlogues i al·logèniques són tractaments segurs a nivell experimental. Els tractaments que s’han aplicat, han estimulat una resposta de regeneració òssia en tots els animals prèviament lesionats. No s’ha identificat cap paràmetre analític que indiqui una resposta immunitària anòmala ni cap dany sistèmic en els animals tractats. En tots els casos s’ha observat formació d’os ex novo sobre les trabècules preexistents necrosades en major o menor grau. Aquest últim aspecte permet considerar la realització d’una segona fase d’assaig clínic per a avaluar l’eficàcia i seguretat d’un nou producte d’enginyeria tissular, que s’iniciarà a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, entitat amb la qual s’ha col·laborat en la realització del projecte.


 


Projectes Relacionats