Un innovador tractament per al càncer d’ossos basat en hidrogels tractats amb gas plasma

Una plataforma pionera de codi obert per a la nova generació d’aplicacions al núvol
maig 2, 2023
CELICOIDS
Nous metamaterials capaços de detectar la quiralitat molecular
abril 14, 2023

14/4/2023

L'osteosarcoma és una malaltia rara –suposa menys del 0,2 % de tots els càncers que es diagnostiquen–, que afecta principalment infants i adolescents: representa el 2 % de tots els càncers que es diagnostiquen en infants de 0 a 14 anys i el 3 % dels que es diagnostiquen en adolescents de 15 a 19 anys. Millorar la supervivència dels pacients amb osteosarcoma és un dels reptes en el món mèdic i científic, ja que la taxa de supervivència és del 30 % en pacients amb tumors metastàtics.

La teràpia estàndard per tractar l'osteosarcoma consisteix a extirpar el tumor amb marges negatius, la resecció d'àrees òssies més grans que el mateix tumor, per assegurar que no resten cèl·lules canceroses a la vora del teixit eliminat. 

Investigadors del Laboratori Plasmas for BioMedical Applications (PlasmaMED Lab) del Departament de Ciència i Enginyeria de Materials de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), treballen en el desenvolupament d’una nova teràpia per al càncer d’ossos, que evita els efectes secundaris dels tractaments convencionals –com, per exemple, la quimioteràpia– i permet la regeneració òssia quan hi ha hagut resecció quirúrgica del tumor.

En concret, el nou tractament empra plasmes atmosfèrics freds per generar espècies reactives d'oxigen i nitrogen (RONS), capaces d’induir la mort de les cèl·lules malignes i de garantir l’administració del tractament amb RONS en la zona tumoral, sense efectes secundaris.

En el marc del projecte TRANSFORMER (pel seu nom en anglès, Transforming bone cancer therapy with composite biomaterials encapsulating plasma-generated RONS), es desenvoluparà un producte que uneix per primer cop biomaterials per a la regeneració òssia amb un tractament innovador basat en hidrogels tractats amb gas plasma.


Pressupost i finançament 

TRANSFORMER està finançat amb 150.000 euros, a través dels ajuts Proof of Concept (PoC) de l’European Research Council (ERC), dins del programa Horizon Europe 2021-2017. El projecte va començar el novembre de 2022 i està previst que finalitzi l’abril de 2024.

 

 

Projectes Relacionats