Un nou sistema de validació i reconstrucció de dades de cabalímetres de la xarxa de distribució del consorci d’aigües de Tarragona

Intel·ligència artificial aplicada al diagnòstic de malalties rares relacionades amb el col·lagen VI
desembre 15, 2019
Efectes de l’illa de calor urbana sobre la regió metropolitana de Barcelona
desembre 4, 2019

El Centre Específic de Recerca en Supervisió, Seguretat i Control Automàtic (CS2AC UPC) ha desenvolupat una eina versàtil per validar i reconstruir dades de cabalímetres de la xarxa de distribució del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT).


 

L’objectiu del projecte és aconseguir que el sistema automàtic de validació i reconstrucció permeti tractar de manera satisfactòria les dades totalitzades dels cabalímetres de diverses zones de la xarxa CAT per tal d’aconseguir un sistema més fiable i eficient. Les dades anòmales detectades es reconstrueixen de manera automàtica per tal de tenir una base de dades completa. Finalment, calcula els balanços i el rendiment hidràulic i la qualitat dels cabalímetres analitzats.

La validació de dades consisteix a analitzar les dades proporcionades pels cabalímetres a escala horària i/o diària, i a aplicar diferents nivells de test de validació. A partir del resultat obtingut s’etiqueten com a vàlides o no vàlides especificant els tests a què s’han sotmès. El conjunt de tests que han de superar cadascuna de les dades horàries de l’estat de la xarxa estan inspirats en els nivells de qualitat de dades de les estacions meteorològiques automàtiques definides en la norma UNE 500.540.


 

Els resultats es van assolir seguint tres etapes. En una primera etapa, es van desenvolupar models de validació, reconstrucció i disseny de dades pel que fa a les dades totalitzades dels cabalímetres de dues zones importants de la xarxa CAT. En una segona etapa, es va proposar programar una eina off-line del conjunt d’algoritmes de validació i reconstrucció de les dades totalitzades dels cabalímetres. I, finalment, en una tercera etapa, es van analitzar els resultats i es va avaluar l’eina desenvolupada, es va fer el seguiment de resultats i es van aplicar els ajustaments finals dels paràmetres.

El Consorci d’Aigües de Tarragona està format per 63 ajuntaments i 26 Indústries, i per proveir els consorciats es disposa en l’actualitat de 405 km de canonades, 23 bombaments i 97 arribades a dipòsit. La xarxa té instal·lats més de 160 cabalímetres de control i facturació. La xarxa CAT proveeix el 85 % de la població de la província i el 36 % del territori, equivalent a una població d’entre 800.000 i 1.500.000 persones.

Aquest nou sistema de validació i reconstrucció de dades de cabalímetres s'ha aplicat també amb èxit a les xarxes gestionades per ATLl, CAT Tarragona i TAigua Terrassa.

Projectes Relacionats