Un sistema de tracció elèctrica per a vehicles pesats basat en una pila d’hidrogen

RHODaS: Noves solucions per millorar l’eficiència dels sistemes de propulsió elèctrica per a vehicles pesants
febrer 10, 2023
Un estimador de càrrega per optimitzar el rendiment de bateries d’ió liti
febrer 10, 2023

10/02/2023

El Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) participa en el projecte COVHE, l’objectiu del qual és desenvolupar un sistema de tracció elèctrica per a vehicles pesats basat en una pila d’hidrogen

El vector d’hidrogen serà un dels vectors energètics del futur i, degut a les seves característiques, és un dels candidats a complementar les bateries en els sistemes de tracció elèctrica per a vehicles pesats, a més de ser un sistema modular i escalable que es pot adaptar a diferents dissenys. Cal, però, dissenyar aquest sistema de tracció perquè sigui el més eficient, petit i lleuger possible.

Per donar resposta a aquests requisits, en el marc del projecte COVHE, es fan servir semiconductors d’última generació basats en nous materials de banda ampla com el carbur de silici, i eines de control i optimització per fer treballar tota la cadena de tracció (motor i ondulador) en el seu punt de màxima eficiència. Això requereix del desenvolupament de noves estratègies de control implementades en temps real.

Es tracta d’una proposta interdisciplinar que inclou tant el disseny electrònic del nou sistema com la programació de firmware en microprocessadors, incorporant nous algorismes matemàtics de control i optimització.

Resultats i impacte

Aquest projecte compta amb la participació d’una empresa que pretén innovar en el seus productes oferint solucions de remotorització de flotes de camions. Es tracta d’un projecte especialment estratègic, ja que aquesta empresa, que actualment focalitza la seva activitat en conversions a GLP (gas liquat del petroli), s’està posicionant com un futur OEM català (en anglès, Original Equipment Manufacturer) en el sector del vehicle pesat per al transport de persones i mercaderies.

Els resultats d’aquest projecte són extrapolables a qualsevol altra aplicació de tracció (avions, vaixells i en l’àmbit ferroviari) o generació d’energia elèctrica amb màquines rotatives (eòlica, hidràulica). A més, indirectament, els algorismes i les tecnologies desenvolupades són d’aplicació en qualsevol tecnologia on es requereix l’electrònica de potència i el seu control.

Pressupost i finançament

El projecte COVHE està dotat d’un pressupost pel CITCEA-UPC de 94.240 euros i es troba en fase d’execució, juntament amb un OEM català. S’espera acabar el projecte a començaments del 2024.

 


 
 

Projectes Relacionats