Un sistema pioner per facilitar reciclatge de roba

La UPC i CARNET creen un prototip de vehicle autònom de lliurament de mercaderies, que es posarà a prova a Esplugues de Llobregat
gener 17, 2022
Finalitza ARIADNA: un projecte europeu per fomentar l’ús de la tecnologia de satèl·lit GALILEO aplicada a la mobilitat urbana
gener 14, 2022
Juliol de 2021

El centre Motion Control and Industrial Applications (MCIA UPC) ha participat en el projecte AUTSORT (Automatic Textile Sorting), en el marc del qual s'ha desenvolupat un sistema pioner que permet classificar (sorting) els materials tèxtils en funció de les fibres que contenen a partir de tecnologies d'espectroscòpia d'infraroig proper (NIR).A Europa es calcula que cada persona consumeix una mitjana de 26 kg de productes tèxtils cada any. Per això, un dels principals reptes que afronta el sector tèxtil és el del reciclatge, ja que la majoria de teixits estan fets fent servir fils diferents que requereixen al seu torn ser reciclats amb processos independents entre sí. A més, la directiva europea 2018/851 ja obliga els estats membres a implementar la recollida selectiva de tèxtils abans de l'1 de gener del 2025, amb l'objectiu que els materials tèxtils es reincorporin a les cadenes de reciclatge i reduir el rebuig final. Es pretén, doncs, reduir la quantitat de residus tèxtils que aniran a parar a abocadors o incineradores, potenciar el reciclatge de la indústria tèxtil i reduir la petjada de carboni de la producció de noves fibres ja que es podran reutilitzar fibres recuperades.

Així doncs, classificar les peces de roba segons la seva composició és clau per poder reciclar la roba i passar del sistema lineal actual a un sistema circular. Avui dia aquesta classificació es fa majoritàriament a mà i pràcticament tot va a abocador o s'incinera. A diferència de les tecnologies de classificació de tèxtils que existeixen al mercat, i que estan encara en fase molt incipient, AUTSORT incorpora sensors capaços de reconèixer amb molta precisió els espectres NIR (superior al 90-95% en funció del tipus de tèxtil que es tracti) i determinar la presència de cotó, lli, seda, llana, polièster, poliamida, viscosa i fins a 13 fraccions diferents de fibres més, la qual cosa permet la classificació de manera automàtica.

Per a possibilitar-ne la implementació, aquest sistema s’haurà de desenvolupar perquè sigui escalable a nivell industrial, i per tant, integrable a la maquinària de sorting, tant a l'existent com a la de nou disseny. Per això, cal desenvolupar models matemàtics potents (tant basats en anàlisi multivariable estadística com en xarxes neuronals convolucionals) que permetin el tractament dels espectres NIR i així poder classificar les fibres tèxtils en grups diferents.

El projecte AUTSORT ha estat liderat pel Clúster MODACC i també hi han col·laborat la Fundació per a la Innovació Tèxtil FITEX i la Universitat de Lleida, i ha obtingut finançament del programa AEI (Agrupacions Empresarials innovadores) del Ministeri d'Economia, Hisenda i Competitivitat del govern espanyol . El projecte ha tingut una durada de 9 mesos i un pressupost de 87.000 euros.


Projectes Relacionats