Modelització del transport a la primera corona de Barcelona

Un “sastre” virtual que encerta la talla en les compres de roba on-line
desembre 1, 2017
TEMPS: mesures EMI més ràpides i a menor cost
novembre 1, 2017
01/11/2017

inLab FIB UPC ha presentat els primers resultats del Virtual Mobility Lab (VML), un projecte desenvolupat en el sí del hub d’innovació en mobilitat urbana, CARNET. L'objectiu de VML és desenvolupar noves eines per a la planificació urbana. VML pot analitzar i avaluar l'impacte dels projectes de mobilitat intel·ligent a Barcelona, i els resultats es poden extrapolar abans de la realització d'una prova pilot.

Com a part del projecte Virtual Mobility Lab (VML), inLab FIB UPC ha generat la primera modelització multimodal detallada de la Primera Corona de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que integra tant l'oferta de tots els modes de transport públic, com el vehicle privat i la demanda de mobilitat actualitzada. La nova modelització donarà suport, un cop validat i calibrat el model, tant als responsables de la presa de decisions en polítiques de mobilitat, com als operadors de transport o les noves companyies que desenvolupin noves alternatives de mobilitat i vulguin avaluar-les.


 

La Primera Corona consta de 18 municipis i s’ha dividit en unes 630 zones de transport (TAZ, Transport Analysis Zones) compatibles amb la jerarquia de divisió administrativa (comarques, municipis, districtes, seccions censals). Els criteris de zonificació han estat: homogeneïtat de zones en termes de població (al voltant 5000 persones/TAZ) i homogeneïtat d’usos del sòl i accés a les infraestructures. Els hubs de transport han estat considerats específicament (Aeroport, per exemple). La ciutat de Barcelona ha quedat dividida en unes 350 TAZ a partir dels quals s’ha realitzat l’anàlisi.

El projecte va ser inicialment presentat en la Smart City Expo World Congress 2017 a l’espai de CARNET (dintre de l’estand de SEAT) i a l’estand de la UPC. En el projecte també hi ha col·laborat SEAT, PTV IBERIA i Kineo.


Projectes Relacionats