WINTER: Gestió de la interferència en comunicacions i processament de la informació en xarxes 5G

Telerehabilitació per persones que han sofert un ictus i pateixen lesions cròniques
juny 18, 2021
Projecte WINTERTIME, xarxes mallades IoT amb ràdios de baixa potència
juny 18, 2021
18/06/2021

El grup de recerca Processament del Senyal i Comunicacions (SPCOM) ha liderat el projecte WINTER (Wrestling with Interference in Communications and Information Processing) per trobar solucions als nous reptes que plantegen les xarxes de comunicació 5G.

És ben conegut que les xarxes de comunicació 5G requereixen majors taxes de transmissió, major seguretat, connectivitat més ràpida i terminals de menor complexitat i consum. El projecte WINTER ha abordat aquests reptes centrant-se en la gestió de la interferència segons tres plantejaments complementaris.

En primer lloc, s'ha considerat la seva mitigació, incidint en el disseny de nous formats de senyal que minimitzin la interferència sobre altres terminals operant en la mateixa freqüència o en bandes adjacents. També s'han estudiat estratègies de comunicació oportunista per sondejar l'estat de la xarxa i identificar dimensions lliures en les quals transmetre sense generar interferència.En segon lloc, s'ha considerat la seva cancel·lació, dissenyant esquemes de cancel·lació d'interferència per a sistemes full-duplex (comunicació bidireccional simultània en la mateixa banda). En xarxes amb molts usuaris accedint simultàniament a un node central, s’ha optimitzat també el repartiment de potència entre usuaris per maximitzar les prestacions del cancel·lador d'interferència del node central.

Finalment, s'ha abordat la detecció de la interferència (intencionada) mitjançant tècniques d'anàlisi i processament per a la detecció d'atacs maliciosos sobre xarxes i continguts multimèdia. També s’han dissenyat esquemes robustos per a la detecció d'esdeveniments anòmals, amb resultats aplicables no solament en xarxes de comunicacions, sinó també en altres aplicacions de processament de la informació.

En el projecte, a més de la UPC també ha participat la Universitat de Vigo. WINTER ha tingut una durada de 4 anys i ha estat finançat pel Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat amb un pressupost (UPC) de 210.298 euros.


Projectes Relacionats