Una xarxa col·laborativa per a promoure el sector tèxtil tunisià

Reduir l’impacte del soroll del transport marítim en les espècies marines
març 2, 2021
60 microxips creats a la UPC per al Mars 2020 Perseverance arriben amb èxit a Mart
febrer 22, 2021
01/03/2021

L’Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER) coordina el projecte europeu WINTEX (Weaving innovation among academia and industry in the Tunisian textile sector), amb l’objectiu d’establir col·laboracions entre les diferents organitzacions europees i les presents a Tunísia, creant una xarxa col·laborativa que beneficiï la indústria tèxtil dels països representats en el consorci.

WINTEX implementarà activitats que involucrin el desenvolupament de les capacitats del personal per als nous centres, centres d'equipament, serveis pilot per promoure la transferència de coneixement, tallers i el llançament del Consell de la Indústria Tèxtil de l'Acadèmia com a catalitzador de l'acció.El projecte WINTEX té com a prioritat omplir el buit que hi ha actualment a l'àrea de serveis al sector de tèxtils especialitzats mitjançant l'establiment de tres centres d'innovació tèxtil a les universitats participants de Tunísia. Aquests centres es convertiran en una peça clau en el desenvolupament d'innovacions del sector tèxtil i l'auge de l'emprenedoria.

D'ençà que ha iniciat el projecte, els socis de WINTEX han identificat l'estatus de la indústria tèxtil a Tunísia, les àrees de col·laboració entre la indústria tèxtil i el món de l'acadèmia, del qual s’han extret recomanacions per ajudar i promoure el sector de la indústria tèxtil i resumir els punts forts, debilitats, oportunitats i amenaces a la indústria. WINTEX pot aplanar el camí per a les idees prospectives sobre el futur de la indústria tèxtil, basades parcialment en fàbriques més petites de 4.0, flexibles, versàtils, capaces de servir ràpidament als mercats europeus amb estrictes normes mediambientals i socials, on la mà d'obra està bastant distribuïda en proveïdors de tecnologia i manteniment, sota supervisió, logística, disseny, mètodes, control de qualitat, etc.

El projecte està coordinat per l’INTEXTER de la UPC, i també hi participa l'AEI Textils, el Clúster català de tèxtils tècnics, i cinc socis més, la Universitat de West Attica (UNIWA) i CRE. Thi. DEV a Grècia, CIAPE a Itàlia, la Universitat d’IASI a Romania i cedecs a França. El Consorci es completa amb sis organitzacions tunisianes: tres universitats (la Universitat de Sfax, la Universitat de Monastir i l'Institut Superior d'estudis tecnològics de Ksar Hellal-ISET); un clúster (MFC-Pole); Associació tunisiana d'investigadors tèxtils (ATCTex) i un centre tecnològic (CRNS).

El projecte WINTEX té una durada de 3 anys (gener 2020 – gener 2023) i compta amb un pressupost total de 999.998 €, cofinançat per la Comissió Europea a través del programa ERASMUS +.


Projectes Relacionats