Energia hidroelèctrica per millorar la flexibilitat del sistema elèctric

COVID-19 · Models matemàtics i de gestió de dades en emergències de salut pública
març 1, 2020
COVID-19 · La UPC col·labora amb el Departament de Salut sobre els requeriments per fer mascaretes sanitàries reutilitzables
març 1, 2020

CDIF UPC ha iniciat la seva participació en el projecte europeu XFLEX HYDRO, l'objectiu és millorar la flexibilitat del sistema elèctric a partir de l'energia generada a les centrals hidroelèctriques.A l'escenari del procés de descarbonització de la Unió Europea hi ha una integració massiva de les fonts d'energia renovables i la desconnexió de les trucades unitats convencionals com a emissors de gasos d'efecte hivernacle. Aquests canvis influeixen dràsticament en la provisió de l'equilibri de la xarxa elèctrica i desafien les operacions i la seguretat d'aquesta. És molt important proporcionar solucions fiables amb més serveis de flexibilitat. El projecte neix després de l'aparició de l'Informe sobre el buit d'emissions de les Nacions Unides editat per l'Organització de Nacions Unides (ONU). El document estudia les formes de reduir les emissions de CO2 en l'àmbit mundial, apuntant a la flexibilitat del sistema elèctric com a peça clau per a la integració d'una major proporció d'energia renovable variable en el subministrament.

La planta hidroelèctrica (HPP) ja suporta significativament la flexibilitat de sistema de potència elèctric (EPS) en termes de capacitat de regulació, control de freqüència, arrencada/aturada ràpida, transició de generació ràpida a maneres de bombament, alta velocitat de rampa, emulació d'inèrcia, etc. XFLEX apunta a demostrar metodologies innovadores que s'aplicaran a aquestes centrals com turbines de velocitat variable, curtcircuit hidràulic per les bombes turbina, sistema híbrid bateria-turbina, monitoratge avançada i digitalització. La metodologia s'obtindrà a partir dels resultats assolits de la implementació d'aquestes solucions tecnològiques en set plantes hidroelèctriques europees que serveixen d'exemple. Les solucions innovadores també apunten a un pla de manteniment optimitzat per disminuir el temps d'interrupció i augmentar la disponibilitat de la planta.L'objectiu final del projecte XFLEX HYDRO és augmentar el potencial hidroelèctric en termes d'eficiència de la central, disponibilitat de les màquines i provisió de serveis de flexibilitat per al Sistema d'Energia Elèctric (EES). S'aconseguirà integrar una major proporció d'energia renovable variable (eòlica i solar) en aquest sistema.

XFLEX dibuixarà el full de ruta per a l'explotació de les seves solucions per a tota la flota europea d'HPP. S'establirà un pla estratègic de difusió per promoure el desplegament de les solucions demostrades a les parts interessades, a la comunitat científica i al públic i per donar suport encara més la comunicació en tallers, conferències, revistes científiques, diaris i diverses xarxes socials

El projecte finalitzarà en 2023 amb el lliurament d'un full de ruta amb recomanacions per als governs i la indústria, que ajudin a complir l'objectiu que el 32% de l'energia provingui de renovables l'any 2030.

El projecte XFLEX HYDRO, la reunió de llançament va tenir lloc el mes de desembre de 2019 a Madrid, compta amb un pressupost de 18 milions d'euros, i està cofinançat pel Programa Horitzó 2020 de la Unió Europea amb 15,1millions d'euros.

XFLEX HYDRO està coordinat per l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suïssa) i hi participen 18 socis.