Els Premis de Recerca Científica reconeixen 4 projectes de la UPC per fer front als reptes de la COVID-19 a Barcelona

Webinar sobre la qualitat d’aire interior (IAQ) a les estacions del transport públic
març 12, 2021
La UPC estarà present a l’edició 2021 del MWC Barcelona
març 26, 2021

18/3/2021

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha lliurat, el 16 de març, els Premis de Recerca Científica a Reptes Urbans a la Ciutat de Barcelona 2020 a sis investigadors i investigadores de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) per desenvolupar projectes innovadors que aporten solucions als reptes que planteja la pandèmia i repensar de manera global el model de ciutat. Són Carme BarbaMarta DomènechMarta SerraCòssima CornadóDavid LópezSergi Nadal, de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV), de l’Escola de Camins i de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB).

Els premis de recerca científica atorgats per l’Ajuntament de Barcelona, han destinat 1,2 milions d’euros a l’impuls de quinze projectes que fan front al nou paradigma des de la ciutat, per atendre l’emergència provocada per la crisi de la covid-19.

En total, s’han presentat a la convocatòria 65 projectes, amb un predomini clar de creacions fetes per dones, tant pel que fa a la participació com pels 15 projectes que han resultat premiats, amb 23 beneficiaris.

Les propostes guanyadores dels premis de recerca científica destaquen perquè abasten molts camps, com la mobilitat i l’espai públic, el tractament de dades, l’habitatge, la gestió de residus o les desigualtats energètiques, entre d’altres. Els projectes premiats de la UPC són:

Millora en la gestió dels recursos hídrics

El Grup d’Hidrologia Subterrània de la UPC lidera el projecte ‘Model de Gestió integrada dels Recursos hídrics del Besòs davant el canvi climàtic: solucions per a l’autoabastament i resiliència del sistema hídric a l’àrea metropolitana de Barcelona (GiR-Besòs)’se centra a donar solucions per fer front als reptes de futur en la gestió de l’aigua a Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Per això el projecte se centra a elaborar un model de gestió integrada dels recursos superficials, subterranis i d’aigües regenerades al Baix Besòs, com a mesura per contribuir a l’autosuficiència hídrica de l’àrea metropolitana de Barcelona en un context de canvi climàtic.

Nous usos per a cinc edificis infrautilitzats

El grup de recerca Rehabilitació i Restauració Arquitectònica (REARQ) i altres departaments, plantegen una anàlisi a Ciutat Vella per fomentar models productius innovadors. A través del projecte ‘CO-HABITEM BARCELONA: cinc casos d’estudi a Ciutat Vella per a la reutilització urbana i el foment de models productius innovadors’ cartografiaran cinc edificis i espais infrautilitzats, i faran propostes per reutilitzar-los. Es tracta dels edificis  d’Aduanes, Correus, l’Estació de França, el Museu Martorell i el Castell dels Tres Dragons. La idea és elaborar un índex de reutilització i fer coincidir aquests espais amb diferents activitats temporals i mixtes com start-up, allotjaments, laboratoris o residències artístiques, entre d’altres. Així, es pretén donar vida a nous centres experimentals, innovadors amb capacitat per acollir i compartir una gran diversitat d’usos.

Diagnòstic de l’urbanisme informal a la ciutat
A partir de l’emergència climàtica i sanitària actual, l’objectiu del projecte ‘Intervencions tàctiques a l’espai públic: una diagnosi participada basada en l’escolta’ és creuar el coneixement ciutadà i el coneixement acadèmic en el procés de definició de l’anomenat urbanisme tàctic a la ciutat de Barcelona, com ara en el projecte Superilles, creat pel grup de recerca Arquitectura, Ciutat i Cultura (ACC). El projecte proposa una exploració dels conceptes de vulnerabilitat, resistència i condició efímera a partir d’entrevistes a personal universitari i alhora a entitats socials de la ciutat que procuren per la inclusió social. La finalitat és identificar reptes i propostes de millora per al disseny futur de la ciutat.  

Gestió de l’ecosistema de dades

Finalment, el Grup de Tecnologies de Bases de Dades i Gestió de la lnformació (DTIM) coordina el projecte ‘An Automatic Data Discovery Approach to Enhance Barcelona’s Data Ecosystem’. Aquesta proposta planteja la creació d’una plataforma dirigida per l’Ajuntament de Barcelona i sostinguda en les dades obertes de la ciutat per tal de donar suport als científics de dades en el procés de desenvolupament d’aplicacions intel·ligents. Amb aquest sistema compartit es pretén millorar la gestió de la ciutat des del punt de vista dels serveis públics, així com facilitar l’accés a l’enorme ecosistema de dades de Barcelona.