CAPACITATS TECNOLÒGIQUES

PROCESSOS DE FABRICACIÓ AVANÇADA

Desenvolupament de nous processos per a materials d'alt rendiment. Alta precisió de fabricació en l'àmbit nanoscòpic. Automatització de processos. Disseny, prototipat i control de robots. Aplicació de tecnologies làser i tècniques d'assaig no destructives. Desenvolupament de sistemes, components i instal·lacions fluidomecànics, oleohidràulics, pneumàtics i termofluídics.


FABRICACIÓ SOSTENIBLE

Optimització de l'energia consumida. Avaluació de l'impacte mediambiental i desenvolupament d'estratègies energètiques sostenibles.


DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTE

Conceptualització, modelatge, prototipatge, assajos i preindustrialització de productes. Reducció del temps de desenvolupament de producte. Disseny, desenvolupament i control de processos industrials i béns d'equip. Disseny de sistemes òptics i sensors. Control de qualitat de producte 3D i 2D.


SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ INTEL·LIGENT

Sistemes intel·ligents per a la presa de decisions en processos complexos. Simulació i optimització del procés de fabricació i dels sistemes de transport intern. Gestió dels sistemes logístics. Col·laboració humà-màquina. Seguretat de la informació i de les comunicacions.

SECTORS D'APLICACIÓ

AERONÀUTICA

AUTOMOCIÓ

INFRAESTRUCTURES

SALUT

MANUFACTURACIÓ

TÈXTIL

PROJECTES RELACIONATS