Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

uLab de Telefónica I+D a la UPC

El uLab de Telefónica I+D a la UPC és un laboratori universitari que permet la implicació  i participació d’estudiants universitaris de la UPC en projectes de Telefónica I+D.  El laboratori funciona mitjançant un esquema de col·laboració d’innovació oberta, on els participants treballen amb la Unitat de Desenvolupament de la Direcció de Software Engineering de Telefonica I+D, en la prospecció i avaluació tecnològica, en el desenvolupament de prototips, software transversal, anàlisi de bones pràctiques i difusió de resultats en fors externs.

 

Beneficis per al client

Els beneficis que obté el client del desenvolupament d’aquest projecte són:

  • Desenvolupament de prototips
  • Desenvolupament de llibreries i components comuns
  • Avaluació tecnològica
  • Difusió acadèmica dels resultats

 

Tecnologia:

wijmo, Django, AngularJS, CSS3, HTML, Python, JavaScript, Linux

 

Àrees d’expertesa aplicades al projecte

  • Apps
  • Internet col·laborativa
  • Sistemes d’informació i tecnologies web
  • Ús i integració de tecnologies web