Què és CIT UPC?

CIT UPC, el Centre Tecnològic de la Universitat Politècnica de Catalunya és una entitat sense ànim de lucre, que posa la capacitat de recerca universitària al servei de la innovació en les empreses a partir del coneixement i els resultats dels centres de recerca i transferència de tecnologia de la UPC.

OBJECTIUS


CONTRIBUIR Al BENEFICI GENERAL
de la societat i especialment a la millora de la competitivitat de les empreses, mitjançant la transferència de coneixement tecnològic i la seva valorització

FOMENTAR LA RECERCA APLICADA,
així com la cooperació dels grups i centres de recerca UPC i la seva coordinació interna per a la realització d'accions de recerca i transferència de resultats d'R+D a les Empreses.


ATENDRE LES NECESSITATS TECNOLÒGIQUES
de les Empreses i entitats que ho requereixin per a facilitar un servei tecnològic integral, de caràcter multidisciplinari, donant així, suport a la innovació empresarial.

AUGMENTAR EL RECONEIXEMENT SOCIAL
de la funció de transferència de tecnologia i de valorització dels grups i centres de recerca UPC a partir de l'excel·lència tecnològica.

ÒRGANS DE GOVERN


EQUIP