CAPACITATS TECNOLÒGIQUES

QUÍMICA INORGÀNICA

Construcció

 • Ciment sostenible a partir de clínquers amb baixos requeriments energètics i de cendres volants.
 • Formigons d'altes prestacions i de baix impacte amb agents de curat intern i autosegellat.
 • Formigó amb TiO2 fotocatalític i autonetejant a partir de residus de PET opac i vidre reciclat per a revestiment de façanes.
 • Materials de construcció sostenibles a partir de subproductes agrícoles i fibres recuperades de deixalles tèxtils.

Sensòrica

 • Xarxes de sensors de baix cost i de mida reduïda per al seguiment de NH3 en estables, i reduir l'olor a les poblacions properes.
 • Sensòrica detectar contaminació al medi ambient. Medició de nivells de metà en gasoductes.

QUÍMICA ORGÀNICA

Química Orgànica

 • Escumes i materials polimèrics d'aïllament de base biològica (escumes de poliols, fibres de cel·lulosa natural i nanocristalls) per a edificis i vehicles.
 • Agents repel·lents a l'aigua i oli, no fluorats, per a la indústria tèxtil.
 • Encapsulació i alliberament seqüencial d'aromes amb canvis de sabor.
 • Bioretardants de flama per a plàstics ecològics com a substitució dels compostos halogenats.
 • Nous polímers biodegradables naturals (PHAs) a partir de cultius microbians mixts amb aplicació a la indústria ia la medicina.
 • Desenvolupament de polímers biodegradables.

Materials funcionalitzats

 • Nous materials i multimaterials per a la fabricació additiva que millorin la seva productivitat (peces funcionals, acabats i postprocessos).
 • Obtenció de superfícies nano i microestructures funcionals en peces polimèriques injectades.

SALUT

Biomaterials

 • Recobriments antibacterians i osteinductius.
 • Malles quirúrgiques capaces d'interactuar com a material intel·ligent amb els teixits biològics.
 • Sensors implantables i absorbibles de pressió, temperatura i acidesa.

Química farmacèutica

 • Tecnologia altament sensible per detectar malalties virals a la sang.
 • Hidrogels funcionals amb nanoparticules.
 • Nous materials polimèrics per alliberar fàrmacs.
 • Disseny de nous sistemes polimèrics biodegradables amb propietats bactericides, antioxidants i anticancerígenes.
 • Fabricació per ultrasons de recobriments amb nanopartícules antibicrobianes a superfícies en tèxtils especials d'hospital, membranes de tractament d'aigües, dispositius mèdics implantables.

ECONOMIA CIRCULAR I MEDI AMBIENT

Economia circular

 • Mètodes i eines per integrar sistemes circulars a la indústria de procés.
 • Recuperació de residus de valor afegit de la indústria del coure (Bi/Sb) i eliminació d'As en fase mineral.
 • Reciclatge de PET opac per a aplicacions d'alt valor afegit.
 • Nous materials i recobriments per mitigar el desgast abrasiu i la degradació per corrosió.
 • Tractament d'efluents residuals d'indústries tèxtils mitjançant un nou sistema electroquímic alcalí per a la producció d'hidrogen.
 • Desenvolupament de lightweight biocomposites d'alt rendiment i reciclables.
 • Tractament d'aigua, recuperació de metalls i minerals valuosos procedents de salmorres de plantes dessalinitzadores.
 • Obtenció de bioproductes i bioenergia a partir de l'activitat de cianobacteris sobre residus procedents d'aigües residuals urbanes, de la indústria alimentària i d'altres.
 • Recuperació de metalls mitjançant cristal·lització reactiva, separació selectiva per membrana i sorció/desorció selectiva de salmorres.
 • Hidrogels termosensibles per dessalar i purificar l'aigua.
 • Recuperació d'elements de terres rares i metalls procedents de:
  • Deixalles electròniques (e-waste) i bateries d'ions de liti
  • Defluents líquids de processos hidrometal·lúrgics i miners
 • Polímers d'alt valor afegit a partir d'elastòmers reciclats desvulcanitzat

Gestió d'emergències

 • Models 3D per a avaluació de la propagació d'incendis, meteorologia adversa o dispersió de contaminació.
 • Realitat virtual en 3D, volums reals i dinàmiques de fluids computacionals per a mesurar la transferència radiativa i millorar el monitoratge d'incendis.
 • Protocols per a la població i per als serveis d'emergència enfront de situacions de risc.

Packaging

 • Bioplásticos per a embalatge sostenible a partir d'àcid poliláctico -PLA- i de polihidroxialcanoatos -PHA-.
 • Embalatge alimentari comestible a partir de materials de fonts renovables, biodegradables i segures, capaces de protegir els aliments i allargar la seva vida útil.
 • Polièsters i poliuretans altament cristal·lins i degradables per a la fabricació d'envasos ecològics.

Medi ambient

 • Sistemes de filtració d'aigües residuals de sistemes d'aqüicultura per a retenció de contaminants emergents (antibiòtics).
 • Agents antimicrobians d'origen marí per a reduir l'ús de suplements alimentosos convencionals per a peixos i animals.
 • Identificació de fonts de gasos d'efecte d'hivernacle utilitzant radó com a rastrejador.
 • microencapsulació amb polímers biodegradables per a evitar l'alliberament de microplàstics en el procés de rentada domèstica amb suavitzants.

PROCESSOS QUÍMICS I LABORATORIS

 • Ecoblends d'alt valor afegit per a optimitzar la fabricació additiva.
 • Producció d'etanol de manera ecològica i selectiva a partir de CO₂ i metà a través d'un catalitzador de hidroxiapatita.
 • Gestió de residus nuclears d'alta activitat: dissolució de productes de fissió i actínids en el combustible nuclear
 • Transformació de calor residual de baixa qualitat en electricitat gràcies a processos de conversió, transport i ús d'energia
 • Catalitzador per a produir hidrogen mitjançant reforming d'un substrat renovable.
 • Catalitzadors bimetàl·lics per a processos de producció d'hidrogen blau i verd.

SECTORS D'APLICACIÓ

ALIMENTACIÓ

AGRICULTURA I MEDI MARÍ

ENERGIA

SALUT

TÈXTIL

BIOTECNOLOGIA

PROJECTES RELACIONATS