CAPACITATS TECNOLÒGIQUES

 • Enregistrament amb alta precisió d'objectes virtuals georeferenciats en el món real
 • Sistemes òptics per a realitat virtual, realitat augmentada i realitat mixta
 • Usabilitat d’aplicacions i videojocs
 • Modelització i animació en 2D i 3D amb un elevat nivell de realisme
 • Registre i processat de senyals fisiològiques per a l'adaptació d'entorns visuals a l'usuari en temps real
 • Serious Games
 • Realitat virtual i augmentada i interacció immersiva
 • Visualització de dades
 • Animació virtual humana i de multituds
 • Processament geomètric i modelització processal
 • Renderització en temps real
 • Creació d’aplicacions amb realitat augmentada
 • Inclusió de feedback multisensorial (tàctil, propioceptiu, auditiu) en entorns virtuals immersius

ÀREES D'APLICACIÓ

ENTORNS MÈDICS

 • Formació
 • Psicologia clínica
 • Cirurgia
 • Rehabilitació
 • Serious games

EDIFICIS PATRIMONIALS

 •    Rehabilitacions i restauracions
 •    Documentació
 •    Rutes patrimonials

INDÚSTRIA 4.0

 • Disseny de plantes industrials
 • Optimització de producte i processos
 • Manteniment i control de plantes
 • Formació d’operacions i de personal
 • Resolució d’incidències de procés i/o planta

ENTORNS URBANS

 • Modelització urbana
 • Polítiques de gestió urbana
 • Pautes dinàmiques socials en espais públics
 • Simulació de la transformació urbana
 • Construcció
 • Assessorament

ELEMENTS ARQUEOLÒGICS

 • Inventari
 • Catàlegs
 • Reconstruccions

DESENVOLUPAMENT DE VIDEOJOCS I APPS

 • Oci i entreteniment
 • Transmèdia
 • Marketing i publicitat
 • Gamificació

EDUCACIÓ

 • Millora de l'aprenentatge STEM
 • Entrenament de soft skills

EQUIPAMENTS

 • Cave Automatic Virtual Environment (CAVE)
 • Estereowall
 • Escàner 3D d'alta velocitat amb un rang extrallarg
 • Laboratori Interacció Humà-Computadora (inclou eye tracking)
 • Plató audiovisual 225 m² amb equipament audiovisual
 • Estudi de gravació d’àudio    
 • Laboratori de CGI, vídeo i gestió del color
 • Sistemes de tracking òptics
 • Visors de realitat virtual i sensors de moviment

PROJECTES RELACIONATS