La Robòtica i Visió treballa en el desenvolupament de sistemes d'assistència tecnològica en els camps de la cirurgia i de la rehabilitació. En el camp d'aquesta última, es dissenyen i construeixen sistemes d'ajuda per a persones amb algun tipus de discapacitat física o sensorial, i per a persones grans. Es treballa especialment en l'estudi i disseny d'interfícies intel·ligents i robots assistencials.

La cirurgia constitueix un altre camp en el qual la robòtica, sistemes de percepció i tecnologies associades tenen una gran incidència. En aquesta línia es treballa en l'estudi, disseny i implementació de sistemes robotitzats com a eina de suport al cirurgià, amb l'objectiu d'arribar a dotar-lo d'un sistema teleoperat o en cooperació que li permeti millorar els procediments quirúrgics, especialment important en el camp de la cirurgia mínimament invasiva.

La investigació i desenvolupament dins d'aquesta integra coneixements i tecnologies de la visió per ordinador, la robòtica i el control, que són d'aplicació tant en el sector industrial com en l'àmbit de les ciències de la salut.

Els camps en els quals CIT UPC té expertesa són els relacionats amb el desenvolupament de sistemes tecnològics d'assistència, tant en els camps de la cirurgia i la rehabilitació, dintre de les tecnologies mèdiques:

  • Disseny i construcció de sistemes d'ajuda a les persones amb algun tipus de discapacitat física o sensorial, i les persones d'edat avançada: Estudi i disseny d'interfícies intel·ligents i assistents dels robots.
  • Disseny i implementació de sistemes automatitzats: Eines de suport cirurgià per millorar els procediments quirúrgics, especialment en el camp de la cirurgia mínimament invasiva.
  • Implementació de sistemes de percepció: visió per al control i guiat de robots.

PROJECTES RELACIONATS