Acord de col·laboració entre CIT UPC i Seastainable Ventures

L’Institut de Recerca Sant Joan de Déu, en què participa el CREB de la UPC, reconegut com a centre CERCA
gener 15, 2021
Webinar de qualitat d’aire interior (IAQ) en edificis
gener 27, 2021

22/1/2021

El Centre d’Innovació i Tecnologia de la UPC (CIT UPC) ha formalitzat un acord de col·laboració amb Seastainable Ventures, una plataforma Venture Builder especialitzada en la creació, incubació, i acceleració de projectes empresarials en el camp de l’economia blava (economia marina sostenible), singularment al voltant de la restauració i potenciació del capital natural marí.

Es treballarà de manera conjunta en la identificació i el desenvolupament de projectes o innovacions científiques o tecnològiques a desenvolupar a la UPC i que puguin ser susceptibles de materialitzar-se en projectes empresarials sostenibles; i/o que puguin incorporar-se a algun dels projectes o innovacions que ja formin part de l’Ecosistema de Seastainable Ventures, facilitant així la cross-fertilitzation i l’afavoriment de noves oportunitats. S’establiran mecanismes de col·laboració per a l’avaluació de projectes, així com de consultoria i suport científic com a partner en els àmbits de coneixement expert de la UPC. A més, es treballarà en la recerca conjunta d’ajuts per al finançament dels projectes en què ambdues entitats col·laborin.

Amb la incorporació de CIT UPC a la plataforma, es promourà la col·laboració amb les empreses relacionades amb el sector aportant el coneixement expert de la UPC i les seves capacitats i solucions tecnològiques per afavorir la innovació.

Sobre CIT UPC

El Centre d’Innovació i Tecnologia de la UPC (CIT UPC) és una entitat sense ànim de lucre, que posa la capacitat de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) al servei de la innovació en les empreses i organitzacions, a partir del coneixement i els resultats dels centres de recerca i transferència de tecnologia de la Universitat.

Sobre Seastainable Ventures

Seastainable Ventures té la missió d’ajudar a la societat a evolucionar cap a un model de desenvolupament sostenible, protegint els oceans i preservant la biodiversitat per a les generacions futures. L’activitat de la plataforma es centra en identificar i combinar innovacions científiques amb tecnologia pionera per desenvolupar i implementar solucions basades en la natura, que permetin restaurar i millorar els ecosistemes marins, amb la creació d’empreses que inverteixin impactes rendibles i escalables.