Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Tecnologies Químiques i de l’Alimentació

Tecnologies relacionades amb la producció d'aliments, la conservació i l'envasament, la logística, la distribució, i l'anàlisi i control.

 

CAPACITATS TECNOLÒGIQUES

 

NUTRICIÓ HUMANA I ANIMAL

Producció d'aliments i ingredients alimentaris. Reducció de costos de producció sense afectar (o millorant) el sabor, color, textura, aroma i funcionalitat.

 

LOGÍSTICA I PACKAGING

Optimització dels processos de producció, conservació, envasat, logística, distribució, anàlisi i control. Reducció de cost i temps de transport i emmagatzematge. Millora en el control de qualitat.

 

GESTIÓ DE L'ENERGÍA

Millora de l'eficiència de recursos hídrics i energètics en el processament d'aliments. Gestió de la biomassa residual i tractaments de residus.

 

TRACTAMENTS QUÍMICS

Detecció, anàlisi i recuperació d'elements i compostos en diferents substrats. Obtenció de nous materials i de productes químics a través de reaccions i transformacions de la seva configuració estructural a escala molecular. Tractament de superfícies per modificar propietats i obtenir noves funcionalitats.

 

SECTORS D'APLICACIÓ

 

 

 

   Manufacturing               Salut                  Tèxtil/Moda           Aeronàutica           Automoció      Infraestructures

VÍDEO: