CAPACITATS TECNOLÒGIQUES

INFRAESTRUCTURA DIGITAL

BIG DATA I ANÀLISI DE DADES

 • Gestió i tractament de grans quantitats de dades en temps real
 • Processament distribuït en paral·lel
 • Bases de dades NoSQL

MOBILE TECHNOLOGIES

 • 5G/6G
 • Sistemes d’antenes
 • Nous processadors
 • Cognitive networks
 • Comunicacions per satèl·lit
 • IoT mòbil
 • Geolocalització i serveis basats en ubicació
 • LoRa Mesh
 • Satellite remote sensing (terrestre, marí)

CIBERSEGURETAT

 • Privadesa i protecció de dades
 • Seguretat a les infraestructures, xarxes i comunicacions
 • Desenvolupament de sistemes d’identificació digital
 • Biometria i encriptació

INTERNET COL·LABORATIU

 • Integració de xarxes socials
 • Sistemes de distribució P2P
 • Sistemes d’informació multimèdia

AUTOMATITZACIÓ

FABRICACIÓ

 • Monitoratge smart (intel·ligent), i optimització de processos industrials i logístics
 • Millora en les comunicacions industrials
 • Control de la qualitat mitjançant visió per computador i sensors
 • Sistemes de gestió de l’aigua
 • Fabricació additiva

INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

 • Edge computing
 • Machine learning
 • Modelatge
 • Xarxes neuronals
 • Visió per computador

ROBÒTICA

 • Síntesi de parla i processament automàtic del llenguatge
 • Sistemes de percepció i control per visió i robots guia
 • Serveis d’atenció automatitzats
 • Robots intel·ligents, cowork i assistencials

E-AGRICULTURA

 • Agricultura de precisió (smart farming)
 • Agricultura 4.0

ORIENTACIÓ A L'USUARI

SECTORS D'APLICACIÓ

AERONÀUTICA

AUTOMOCIÓ

INFRAESTRUCTURES

SALUT

MANUFACTURACIÓ

TÈXTIL

PROJECTES RELACIONATS