D'acord amb la Llei estatal 19/2013 de transparència, CIT UPC, com a fundació de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech, presenta aquí la informació més rellevant de la seva activitat.

La Fundació CIT UPC aplica bones pràctiques en matèria de transparència, amb l'objectiu de complir els seus fins fundacionals, assegurar l'eficàcia i eficiència de les accions que realitza, optimitzar els seus recursos i aconseguir una bona gestió de les activitats que desenvolupa.

Amb l'objectiu de generar confiança i transmetre la seva labor a la societat, la Fundació CIT UPC facilita en aquesta web la informació relativa a l'entitat.

PROJECTES COFINANÇATS

Convocatòria programa de contractació de persones joves en situació d'atur per a empreses i cooperatives de treball associat

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19.

 
 

Pla d’Acceleració i Transferència de la UPC 2016-2020

Objecte: consolidació d’un entorn de recerca, innovació i relació amb el teixit productiu i la societat en general (quàdruple hèlix) de forma que es generi la màxima col·laboració mútua, tot aprofitant totes les capacitats presents i potencialitats que existeixen a la UPC, amb ecosistemes intensius en coneixement i innovació per àrees estratègiques diferenciades i àmbits multidisciplinaris, capaç de generar resposta a les necessitats i reptes socials que es plantegin.

L'objectiu general d'aquesta operació dins del projecte és potenciar les relacions amb les empreses i institucions que formen part de la comunitat UPC.

Aquest projecte ha estat cofinançat pel Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 amb un ajut de 2.268.193,14 €.

 

CIT UPC, seguint les recomanacions de la Comisió Europea 2005/251/EC, s'ha adherit a la Carta Europea de l'Investigador i al Codi de Conducta pel reclutament d'Investigadors.