Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Nova tècnica d'ultrasons amb aplicacions industrials

El Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6 UPC), en col·laboració amb CTM, ha participat en el desenvolupament d’una nova tècnica d’ultrasons làser (Laser Ultrasonics - LUS) que permet generar ultrasons en materials metàl·lics utilitzant una font de radiació làser. Les ones es propaguen per l'interior del material i  són reflectides per defectes interns o canvis de medi. Aquestes ones tornen a aparèixer a la superfície del material, on poden ser mesurades mitjançant tècniques interferomètriques. El gran avantatge d'aquesta tecnologia és que no requereix contacte entre el dispositiu i el material a analitzar. Això permet caracteritzar materials amb geometries complexes, elements que estiguin ubicats en ambients agressius, materials que es trobin a alta temperatura, elements en moviment o fins i tot ubicats a distàncies d'alguns metres. És una tècnica no destructiva fàcilment integrable en una línia de producció. S'han desenvolupat aplicacions per a empreses com TECNATOM, dedicada al manteniment de centrals nuclears, entre d'altres.