L'electrificació dels vehicles dóna resposta a nombrosos reptes als quals s'enfronta la societat i l'economia en l'actualitat.

La introducció del vehicle elèctric suposa un benefici per a la integració en el sistema elèctric de les energies renovables i les xarxes intel·ligents de distribució elèctrica. El vehicle elèctric podrà actuar injectant o demandant electricitat d'acord amb les necessitats puntuals de la xarxa elèctrica intel·ligent.

La solució elèctrica introdueix una sèrie de tecnologies inherents a la electromobilitat, com l'emmagatzematge i la tracció elèctrics o l'electrònica de potència pel control per a la gestió de l'electricitat. També requereix de tecnologia per a la millora en eficiència dels petits sistemes elèctrics i de la il·luminació per minimitzar el seu impacte sobre la bateria.

En aquest sentit, el disseny i l'arquitectura dels futurs vehicles elèctrics condicionen fortament el seu desenvolupament i patiran notables modificacions quant a les seves plataformes. La mida reduïda dels motors a roda, la flexibilitat en la distribució de la bateria o el repartiment de pesos, per exemple, són aspectes que determinaran nous conceptes de vehicles en comparació als grans i inflexibles motors tèrmics, els seus sistemes de tracció i dipòsits de combustible, o com per exemple, els sistemes de comunicació en el vehicle i la incorporació de tot el software intel·ligent per connectar el vehicle amb el seu entorn, per raons de seguretat i de logística de recàrrega (això últim molt important a causa del rang d'ansietat que generaran les primeres generacions de vehicle elèctric).

La tendència cap a la interconnectivitat entre el vehicle i el seu entorn (inclosos els altres vehicles), no deixa d'estar en línia amb les tendències d'actuals (connexions a xarxes socials...) i el fet que cada vegada més, el vehicle es fa més habitable.

Des de CIT UPC posem a disposició de les empreses i institucions nostre coneixement i experiència en l'àmbit del Vehicle Elèctric oferint:

 • Sistemes de tracció (morfologies de màquines elèctriques de reluctància i d'imants permanents, sistemes híbrids, motors flux axial ...).
 • Modelització i control de motors elèctrics.
 • Disseny i desenvolupament de carregadors i sistemes V2G/V2H basats en protocols propietaris i estàndards.
 • Definició d'especificacions per a estacions de càrrega.
 • Disseny d'estacions de recàrrega ultraràpida.
 • Carregadors de bateries: Ion liti, Ni MH, VRL
 • Sistemes de gestió de bateries.
 • Nous requeriments d'EMC del vehicle elèctric.
 • Connectivitat del vehicle elèctric amb el seu entorn.
 • Disseny de components per CFD i CSM.
 • Aeroacústica i generació de soroll.
 • Anàlisi de l'impacte de vehicles elèctrics a les xarxes elèctriques.
 • Anàlisi de nous models de negoci per a vehicles elèctrics.

PROJECTES RELACIONATS