LOGO-UPC LOGO-CIT

Detecció de projectes d’estudiantat UPC en l’àmbit MWC

L’estudiantat de la UPC sintetitza el treball que fan durant els seus anys d’estudis en diferents tipologies de projectes, Treballs Fi de Grau (TFG), Treballs Finals de Màster (TFM) i Tesis Doctorals (TD). En tots els casos l’esforç per a posar el màxim coneixement i talent en aquests treballs, es tradueix en treballs que cerquen l’excel·lència.

El Mobile World Congress de Barcelona se celebra cada any mostrant les darreres tecnologies del món del mòbils i d’altres àrees relatives. És un aparador per a totes les empreses i per a tots els agents que interaccionen amb el món del mòbils. 4YFN (4 Years From Now) és l’espai del MWC per a l’emprenedoria. La UPC té un stand a 4YFN on es mostren els projectes emprenedors més rellevants i amb més potencial de la nostra Universitat. Des de la UPC volem fer que aquest aparador sigui un alicient per a l’estudiantat de la nostra Universitat.

El trampolí s’engega amb l’objectiu de potenciar i demostrar el talent dels estudiants i estudiantes de la UPC vers la comunitat internacional mitjançant el MWC. La iniciativa té per objectiu ser un aparador pels treballs de final de cicle, TFG, TFM i TD, que s’hagin acabat o realitzat durant l’any natural 2021. ... [Mostra més]


Moltes gràcies pel vostre temps i la vostra col·laboració.