COVID-19

Tecnologia per salvar vides

La UPC posa en marxa aquesta plataforma de trobada entre demandants de tecnologia provinents d'entitats, professionals de la salut i empreses, i l'oferta de solucions i capacitats tecnològiques que els centres de recerca de la UPC posen a la seva disposició. Volem donar resposta de la manera més ràpida i eficient possible als reptes i necessitats que es presenten davant l'actual crisi del COVID-19.

Tecnología para salvar vidas

La UPC pone en marcha esta plataforma de encuentro entre demandantes de tecnología provenientes de entidades, profesionales de la salud y empresas, y la oferta de soluciones y capacidades tecnológicas que los centros de investigación de la UPC ponen a su disposición. Queremos dar respuesta de la manera más rápida y eficiente posible a los retos y necesidades que se presentan ante la actual crisis del COVID-19.