COVID-19

Formulari Necessito Ajuda / Formulario Necesito Ayuda

Si us plau, ompli el següent formulari: / Por favor, rellene el siguiente formulario:

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que la Fundació Centre d'Innovació i Tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya - CIT UPC, és el responsable del tractament de les seves dades.

La finalitat del tractament és gestionar la plataforma de recollida de demandes i ofertes de tecnologia per ajudar a donar resposta a les necessitats que es plantegen en relació a la crisi del COVID-19. Les bases de legitimació d’aquest tractament són l’interès legítim de CIT UPC dins del seu àmbit de difusió i prestació de serveis de transferència de tecnologia.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual han estat recollides i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

Les dades podran ser comunicades i compartides entre les empreses, professionals de la salut i entitats que participen en aquesta plataforma.

Us informem que podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació i limitació de tractament adreçant-vos a l’adreça: CIT UPC Edifici Omega, C/Jordi Girona 31, 08034 Barcelona o per correu electrònic a dpo.cit@upc.edu.